xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Rivningsförbud för Villa Gadelius

 

Villa Gadelius i Neglinge ägdes tidigare av Nacka kommun och använts på olika sätt. Huset har inrymt en bostad och under åren även använts som skola, fritidsgård, lekskola och förskola.

I en ny detaljplan för fastigheten Neglinge 13:5 med flera som omfattar Villa Gadelius samt en del av seniorboendet Sjötäppan är syftet att Villa Gadelius, som stått tomt och oanvänt under en längre tid åter ska kunna användas som bostad och att seniorboendet på en del av fastigheten fortsättningsvis ska användas som seniorboende.

Den nya detaljplanen som har antagits av miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska också medföra rivningsförbud och skyddsbestämmelse för Villa Gadelius och den äldre delen av seniorboendet.
Planen medger en viss utbyggnadsmöjlighet för seniorboendet och strandskyddet upphävs för både seniorboendet och Villa Gadelius med dess direkta närområde. Ett syfte med detaljplanen är också att skydda befintliga naturvärden. Detaljplanen som antogs i januari i år medför inget behov av att bygga om allmän plats.

De aktuella fastigheterna ligger vid Sjötäppsvägen och Neglingevägen och ägs idag av Rikshem Skolfastigheter AB.
MLG

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.