xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

”Natur ska vara natur”

 

”Ett dynamiskt näringsliv frodas i stadsmiljö där det är nära till annat”.Det skriver arkitekten Måns Tham i ett inlägg till debatten som varit om kommunens planer på en företagsby på fastigheten Igelbodatomterna mellan Fisksätra och Igelbodaplatån.

En skiss han har gjort för att påpeka det, enligt honom, olämpliga i att bebygga Igelbodatomterna har han skickat till politikerna i Nacka kommun.
Kommunen har nu dragit tillbaka planen på att bygga en ”hantverksby” på den aktuella marken men Saltsjöbaden vill ändå publicera arkitekten Måns Thams alternativ och tankar kring en sådan bebyggelse.

”Arbetsplatser ska ligga i byn och natur ska vara i skogen” är rubriken på hans förslag att en plan bullerutsatt yta mellan tåg och Fisksätravägen ska användas för industritomter.

Han ser många fördelar jämfört med de nu skrotade planerna på Igelbodatomterna som många boende i närområdet protesterade emot. Skog och våtmark skonas, man slipper anlägga en ny väg och arbetsplatserna som förläggs nära folks bostäder går att ta sig till kommunalt.
Måns Tham ser också fördelar med att arbetsplatserna blir en del av byn, att kommunen äger marken och att det finns infrastruktur och ledningsnät nära.

Han framhåller också fördelen med att använda en idag ”parkeringsyta som ingen gillar” istället för att avverka uppskattad skog. Arbetsplatserna kan bli en länk mellan varvet , centrum och de verksamheter som finns på Kellermantomten. ”Dynamiskt lokalt näringsliv i Fisksätra entré.” Skogsö naturreservat som gränsar till området kan koppla an mot Erstavik.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.