xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Grand Hotel Saltsjöbaden får bygglov för 83 nya hotellrum

 

Grand Hotel har fått bygglov för en ny hotelldel med 83 rum.

Den nya hotelldelen i en separat byggnad nordost om nuvarande hotellbyggnaden ska bindas samman med en glasgång med mörkgrå metallprofiler. Den nya byggnaden får en exteriör i vit puts och socklar och fasader som kommer att länka samman tillbyggnaden med det befintliga hotellet. Fönster och fönsterdörrar i trä ska utföras i färg som är lika den äldre delen av hotellet. Samma sak gäller plåttak, balkongräcken och plåtdetaljer.

Den totala nya byggnadsarean är 810 kvadratmeter. Enligt bestämmelserna i den detaljplan som gäller för fastigheten ska markanvändningen vara handel, restaurang eller hotell-och konferensanläggning. Tillbyggnaden ska utföras med hänsyn till riksintresset och beakta natur och kulturvärden i området. Högsta tillåtna höjd på tillbyggnaden är 17 och en halv meter.
Ett 50-tal nya markparkeringplatser ingår i bygglovet. Trafikenheten och Enheten offentlig utemiljö påpekar att det finns värdefulla träd på fastigheten som inte bör skadas under markarbeten och att så mycket som möjligt av fastighetens naturinslag bör bevaras. Totalt får hotellet 203 rum efter den planerade tillbyggnaden.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.