Grand Hotell får nej till tillbyggnad

 

Grand Hotel Saltsjöbaden får avslag på ansökan om tillbyggnad av en befintlig underbyggd terrass. Terrassen ligger i anslutning till Franska matsalen och den föreslagna tillbyggnaden har en bruttoarea på 90 kvadratmeter.

I ett följebrev till bygglovsansökan framhåller sökanden att lönsamhetsproblem under en längre tid har gjort att fastigheten såväl som verksamheten har blivit lidande och ”att fastigheten är i stort behov av upprustning och renovering”.
Förutom att förbättra skicket allmänt på hotellfastigheten handlar det om att se över flöden och logistik för att få allt att fungera på ett effektivt sätt, enligt sökanden som anser att den planerade tillbyggnaden, just på den tänkta platsen är väsentlig för verksamheten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens nej till en tillbyggnad av en befintlig terrass på grusplanen mot Hotellviken grundar sig i första hand på att marken där tillbyggnaden skulle placeras är mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, och alltså inte överensstämmer med detaljplanen för fastigheten.
I ett yttrande från kommunantikvarien är det möjligt med en ”mindre tillbyggnad för veranda” med ekonomiutrymmen under men att den föreslagna tillbyggnaden är för stor utifrån platsens förutsättningar.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.