Protester mot småindustri på viktig våtmark

 

I ett upprop för att stoppa omvandlingen av naturmark till en plats för småindustri utmed Saltsjöbanan mellan Igelboda och Fisksätra framförs oro för diverse konsekvenser.

Bland annat det faktum att en naturlig våtmark i området försvinner.
Därför har ”Aktionsgruppen för Igelbodaplatån mot omvandling av våtmark vid Lugna promenaden till industritomter”, bildats. I en insändare i denna tidning lyfter Gunilla Hegart och Christine Hultmark Stenman från gruppen fram att det är bråttom att agera: ”redan den 29/1-24 samlas Nacka kommunfullmäktige för att fatta beslut i frågan”.

Lugna promenaden är idag en bilfri gång- och cykelväg och en sammanbindande länk genom skogsområdet mellan Igelbodaplatån och Fisksätra. 2021 bestämde sig Nacka kommun för att sälja de så kallade ”Fisksätratomterna” och Frentab AB vann markanvisningstävlingen. På tomterna ska Företagets dotterbolag Fisksätra Företagspark uppföra byggnader för småindustri och anlägga en bilväg. Det kommer att innebära att området som idag är natur förvandlas till industri och gata. Med olika negativa konsekvenser som följd.

Bland annat att många äldre som bor i området inte som nu kan njuta av ett stort orört naturområde på nära håll. Likaså att allt regnvatten, som områdets våtmark tagit hand om måste ledas bort för att inte orsaka översvämningar på industriområdet eller Saltsjöbanan när skogen fällts och marken planats ut.
Aktionsgruppen är kritisk till att något samråd inte har hållits ”överhuvudtaget– – –med de närmare 1000 boende i området”. Och samtidigt som gruppen respekterar arbetstillfällen i området manar man att det bör finnas redan hårdgjord mark i Nacka som är mer lämplig.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.