Kapellet på Skogsö är fortsatt stängt under våren

 

Att renovera plåttaket på Skogsö kapell har visat sig vara extra besvärligt på grund av ruttna takstolar med mera. Det innebär att kapellet fortsätter att vara stängt under våren tills vidare.

Anledningen till fördröjningen av arbetet som planerades vara klart den 1 januari 2024, är att takstolar, spont och allt annat visade sig vara ruttet på den sida som vetter mot vattnet.

– Att byta takstolarna helt är för komplicerat eftersom man då skulle få ta ner innertaket med alla fina målningar, säger Conny Malmqvist, kyrkvaktmästare med ansvar för församlingens fastigheter.
Enligt honom ska de skadade takstolarna kunna åtgärdas på annat sätt och allt ska återställas efter renoveringen.

– När taket är klart ska allt återställas i originalskick efter renoveringen. En antikvarie ska tvätta tak och väggar inne i kapellet, säger Conny Malmqvist.
Några säkra uppgifter om när församlingen kan börja använda kapellet på Skogsö igen för begravningar, dop och vigslar finns inte. Kapellet får vara stängt tills vidare.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.