xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Mer öppet i Östervik

För att minska smittspridningen av coronaviruset har öppettiderna på Östervik kretsloppscentral förlängts sedan början av april.

Många aktiviteter ligger nere på grund av virusepidemin och fler än vanligt har tid över att rensa och städa ute och inne. Det gör att många besöker kommunens kretsloppscentraler där det lätt blir trängsel av både besökare och bilar.
För att minska trängseln vid de olika miljöstationerna och återvinningskärlen har öppettiderna förlängts på kretsloppscentralen i Östervik som nu tillfälligt har öppet 10–19 alla veckans dagar.
Andra åtgärder för att minska smittspridning är att antalet besökare uppe på rampen begränsas och att bemanningen har utökats.

Vardagar rekommenderas
Vardagar, då det är mindre trängsel, rekommenderas för besök på kretsloppscentralen och att sortera avfallet redan hemma är ett sätt att snabbare lämna plats för andra i samma ärende. På kretsloppscentralen och vid återvinningsstationer för förpackningar gäller precis som överallt annars att hålla sig på säkert avstånd till varandra och till personalen.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.