xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Mer abborre i Baggensfjärden

 

Sedan 2011 har Saltsjöbadens Fiskevårdsförening oregelbundet gjort provfisken i vatten i Saltsjöbaden. I höst fastnade många fler abborrar i provfiskenäten än de föregående åren.

Fisket har tidigare gjorts i Neglingemaren, Baggensfjärden och Vårgärdssjön och utförts i oktober, vilket är senare än Kustfiskelaboratoriets (SLU) norm för provfisken.
När föreningen provfiskade denna höst i Neglingemaren och Baggen dominerades fångsten av abborre i olika årsklasser. Det är ett resultat som tyder på att abborren är tillbaka i Saltsjöbadens vatten. 2020 var fångsten av abborrar mer än fyra gånger så stor som vid de föregående årens provfisken.
Däremot syns en tydlig minskning av mört och braxen, vilket kan tyda på en bättre balans mellan rovfisk och bytesfisk.

Främja fisket
Under senare år har fiskevårdsföreningen satt ut risvasar i flera lokala vatten för att främja fisket. En vase är ett träd eller buske (exempelvis en kasserad julgran) nedsänkt i vattnet där småfisk kan gömma sig och rommen lättare kan få fäste.
– Vasarna kan ha varit en bidragande orsak till ökningen av abborre. Där vi har satt ut vasar har vi sett en ökning av fisk, säger Charlie Wijnbladh, vice ordförande i föreningen.
Saltsjöbadens Fiskevårdsförening har som målsättning att informera om fisktillgången, hur det ser ut i föreningens fiskevatten och att förbättra lek- och uppväxtområden som finns där. Föreningen arbetar också för att förbättra möjligheten till ett hållbart fiske och samarbetar både med Nacka kommun och Naturskyddsföreningen.
På fiskevårdsföreningens hemsida saltisfisk.nu finns information om verksamheten, fiskevatten och om vad som görs och vad som är på gång. Som att avsätta pengar för att främja utvecklingen av fiskbestånden genom att förstärka utplacerade risvasar.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.