xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Kommunen enig om att stoppa stenkross

 

Arbete och engagemang fortsätter för att stoppa Skanskas planer på en stenkross på privat mark väster om Drevinge gård i Östervik. Nu behövs mer pengar till experthjälp.

Aktionsgruppen #stoppakrossen behöver 1 200 000 kronor för att få till ett prövningstillstånd så att ärendet om stenkrossen i Gungviken i Östervik kan tas upp igen. Under april-maj har 91 bidragsgivare tillsammans samlat in 1 091 251 kronor genom crowfunding.
Pengarna behövs till experter som kan visa på att tidigare dom är felaktig.
På aktionsgruppen @stoppakrossens hemsida finns information med en bullerkarta som visar vart bullret från stenkrossen kommer att hamna.
I mars i år gav Mark- och miljödomstolen ett tillstånd att krossa 600 000 ton massor per år under 10 år, dygnet runt, alla dagar, på verksamhetsområdet som placeras på berget på Gungviken, granne med Fisksätra, Saltsjö-Duvnäs, Tollare, Lännersta och Nackareservatet
Vid ett möte på Tollare Bruket informerades om att 20 000 närboende drabbas av en stor stenkross verksamhet.
Bakom gruppen @stoppakrossen och gruppens aktiviteter står den ideella föreningen Bra Natur i Nacka, som startats av några Saltsjö-Duvnäsbor för att värna om Nackas unika natur. Gruppen består enligt dess hemsida av sakkunniga med olika ansvarsområden och vem som helst kan bli medlem.

”Den senaste domen från mark- och miljödomstolen gick oss tyvärr emot på alla punkter, skriver Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening på sin hemsida. Föreningen har från början uppmärksammat hotet om en stenkross i Östervik, inte minst genom Duvnäsbon Eva Nissers stora engagemang.
Nacka kommun är emot att Skanska etablerar en stenkross i det aktuella området och 2019 förbjöd miljö- och stadsbyggnadsnämnden en sådan verksamhet i Gungviken som kommunen menar är en olämplig plats för en kross.

”Vår bedömning är att en stenkross är helt olämplig och kommer att agera för att den inte ska bli av” skriver kommunalråd Mats Gerdau på Nacka kommuns hemsida. Alla partier i Nacka är eniga om den överklagan som miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnat till mark- och miljödomstolen men det är inte kommunen som har sista ordet utan frågan kommer att avgöras av mark- och miljödomstolen.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.