xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Nytt kapelltak håller i 100 år

 

Det blev en större renovering än planerat när plåttaket på kapellet på Skogsö skulle målas i höstas. Det visade sig att trävirket i takstolar i kapelltaket under takplåten var i så dåligt skick att det krävdes omfattande åtgärder för att få kapelltaket säkert. Det stora renoveringsarbetet fick till följd att kapellet fick hållas stängt för all verksamhet under lång tid.

Nu är restaureringen klar och den 9 maj förklarades kapellet åter i bruk av kyrkoherde Lars Viper i samband med en stämningsfull återinvigning av kapellet med gudstjänst med musik på trumpet med Christer Fredriksson och Staffan Alveteg på orgel. Efter andakten bjöd församlingen på kyrkkaffe och en stund senare berättade kyrkoherde Lars Viper och arkitekt Christina Koch för den som var intresserad om de arbeten som utförts både inne och ute.

– Det var i grevens tid som man upptäckte de ruttna takstolarna. Taket hade kunnat rasa in, sade Christina Koch.
Förutom att det utvändiga taket och ruttna takstolar där under nu tagits bort och bytts ut till friska av kärnvirke för att hålla under många kommande år har även insidan fått en uppfräschning. Väggarna har tvättats, det invändiga taket med Filip Månssons takmålning har rengjorts och nya luftkanaler i taket för nödvändig ventilation har satts in.

Ett 50-tal personer hade kommit för att delta i gudstjänsten vid återinvigningen av kapellet och många passade på att njuta en stund utanför där den nyutslagna grönskan och vitsippor i backarna skapade en tydlig försommarkänsla och visst var man överens om att Skogsö kyrkogård ligger på en extra vacker plats.

Enligt kyrkoherden håller kapellet efter renoveringen nu i minst 100 år till. Kapellet på Skogsö är en uppskattad lokal som används för allt från barndop och vigslar till kyrkliga och borgerliga begravningar samt mindre andakter och sammankomster
– Det är ett ständigt kretslopp av aktiviteter och kyrkogården på Skogsö är i ständig utveckling. Just nu gläds vi också åt att vi har fått bra vatten i kranarna här, berättade Lars Viper.
Från att ha haft ont om vatten i en dålig brunn tar församlingen nu vatten från Baggensstäket. Vattnet görs drickbart i en avsaltsningsanläggning som finns i ett ”litet hus” vid kanalen och ska nu finnas, med bättre tryck än tidigare, i alla kranar ute på kyrkogården och kan framförallt användas i blomvaser och för att vattna blommor på gravarna med, berättade han.

Kyrkoherden informerade om det digra arbete som pågår för att söka efter gravrättsinnehavare där man saknar dessa uppgifter, att församlingen söker ännu en vaktmästare och om ny belysning runt kapellet.

På en fråga om kapellet alltid är öppet svarade Lars Viper att man har tagit ett beslut att hålla kapellet öppet under de tider och tillfällen som det är bemannat. Några röster bland åhörarna höjdes för vikten av att de gamla sofforna som finns på kyrkogården ska få finnas kvar och inte bytas ut mot ny modernare sittplatser.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.