Flexibilitet ska ge bättre och effektivare snöröjning

 

I vinter ska snöröjning och halkbekämpning i Nacka kommun bli ännu effektivare.
– Nu finns en mycket större flexibilitet för oss som beställare, säger chefen för kommunens vägdrift, Niklas Eklöf.

Det är han som ligger bakom utformningen av kommunens nya avtal med Peab som ny driftentreprenör för snöplogning och halkbekämpning under den kalla årstiden.
Enligt honom kommer insatserna att kunna anpassas bättre efter väderläge och prognoser och istället för som tidigare, tio fasta program som avropats automatiskt när det kommit en viss mängd snö, är det nu kommunen som styr helt när insatserna ska starta. Dessutom har antalet program mer än fördubblats.

På Niklas Eklöf låter det som om kommunen är ordentligt rustad för att klara av den kommande vintern med snö och halka.
– Vi kommer ihåg det extrema snöfallet i november förra året och vet att vinterväder kan vara en utmaning som gör att vi får jobba på marginalerna för att klara av att ploga och salta. Det är alltid en utmaning och jag ser fram emot att få testa det nya avtalet som också innebär fler maskiner.
Flera av de nya programmen gör att man kan fokusera mer på oskyddade trafikanter, som gående och cyklister och chefen för vägdriften framhåller att kommunen även gör snö- och halkbekämpning i egen regi och har egna maskiner att sätta in vid behov. Det handlar speciellt om snabba insatser och vid vissa fastigheter som äldreboenden och skolor där det är kommunen som röjer och sandar

Cykel- och gångbanan längs med bilvägen mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum ska fortsätta att sopsaltas precis som förra vintern.
– Det är absolut effektivt, men grejen är att man samtidigt sopar bort sanden så på vissa sträckor fungerar det bättre med sandning.
Saltsjöbadsleden som är motorväg har högsta prio när det gäller snö- och halkbekämpning.
– Vi har personal på vägarna och mätare som bevakar frostutfällningen där. Där är det den höga hastigheten som gör att det är prio ett när det gäller att hålla vägbanan asfaltren. Jämförelsevis med andra motorvägar håller Saltsjöbadsleden en hög standard på vintern, framhåller Niklas Eklöf.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.