60 träd får fällas i naturreservat på Skogsö

 

Bredare väg från Freyvägen till Skutviken och ordnade parkeringsplatser är orsaken till att ett stort antal träd ska få avverkas på Skogsö.

Dispens ges av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka för trädfällning på fastigheten Skogsö 2:24 i Skogsö naturreservat. Det handlar om 60 träd som ska avverkas på grund av att den befintliga vägen genom skogen från Freyvägen till Skutvikens varvsområde ska breddas och upprustas.
Anledningen till att förstärka och bredda tillfartsvägen till området är att Skutvikens varv planeras att rustas upp, skriver nämnden i sitt protokoll från mötet i mitten av oktober i år. I samband med renoveringen kommer vägen att asfalteras, vilket enligt kommunen ger mindre påverkan än om vägen skulle breddas med grus.

Varvet vid Skutudden har idag inget eget vatten och avlopp. Genom att rusta vägen kommer VA-ledningar att kunna anläggas vilket nämnden ser som en nödvändighet för en kommande varvsverksamhet. I samband med övriga arbeten ska en ledning som idag går i luften läggas ner i marken.
En befintlig parkeringsyta ska också rustas upp för att kunna fungera som parkeringsplatser för besökare till varvet.
Om och när den ”planerade” varvsverksamheten vid Skutudden kan tänkas bli verklighet är dock oklart i dagsläget sedan kommunfullmäktige tidigare i år avslog beslutet om ett tilläggsavtal till tomträttsavtal med den tänkta verksamhetsutövaren.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.