xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Bostadskvarter på Tippens parkering

Nya bostadskvarter med småskalig bebyggelse och lokaler för kontor och handel lyfts fram i nya planarbetet för Saltsjöbadens centrum. Samråd för det nya planförslaget planeras till i vinter.

En framtida utveckling av Saltsjöbadens centrum, Tippen, och området närmast affärscentrumet har stötts och blötts under ett antal år. Förslag som handlat om rivning av Tippenhuset och nya affärsfastigheter samt vidlyftiga planer på byggnation även av ett stort antal bostadshus i området runt centrumet har presenterats och dragits tillbaka efter protester av boende i samhället. Droppen för många blev när det ingick i kommunens ombyggnadsplaner för området att bensinmacken måste stängas. Då tog många saltsjöbadsbor strid för att macken skulle få vara kvar där den ligger och skrev på protestlistor som överlämnades till politikerna i Nacka kommun.

Stor exploatering
När ett planarbete för centrumområdet inleddes för tre år sedan hade hotet om att macken skulle bort avvärjts men exploateringsgraden var då fortfarande större än i den principöverenskommelse som Nacka kommun tagit fram med centrumfastighetens ägare Stadsutveckling Saltsjöbaden AB som vill exploatera området.
Principöverenskommelsen kommunen och fastighetsägaren emellan handlar om att det ska bli möjligt för centrumets ägare att bygga bostäder på det som idag är parkeringsplatser. En ”viss utökning av centrumverksamheten inom de planerade bostadskvarteren” och i det före detta posthuset mellan centrumet och Tippens station låter oss förstå att inte bara bostäder utan också fler butiker och kontorslokaler kommer att rymmas i området när och om den planerade upprustningen och ombyggnaden av centrumfastigheten blir av.

Bostäder och lokaler
Enligt den planläggning som avses handlar det om i runda tal 10 400 kvadratmeter bostäder och lokaler i ny bebyggelse som ska vara småskalig, ”ha en lätthet i utformningen” och variera i höjd. I principöverenskommelsen står bland mycket annat att de ”dramatiska” bergkanterna i området ska fortsätta ha en framträdande roll.
Där står också att kommunen kan komma att ställa höga krav på kvalitet och arkitektonisk utformning och att kommunen och exploatören ska komma överens om viktiga gestaltningspunkter.

Framtida parkering ska finnas i garage och på kvartersmark.
Om tre år kan den nya detaljplanen, som planeras komma ut för samråd under vårvintern 2021, bli antagen.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.