Protester mot att SL vill riva stationshuset i Igelboda

Storstockholms Lokaltrafik fick nej av kommunen 2015 när de ville riva det brandskadade stationshuset i Igelboda. Nu har SL lämnat in en ny rivningsansökan och många protesterar mot att byggnaden som SL låtit förfalla kan komma att jämnas med marken.
– Vi är inga bakåtsträvare men vi måste stå upp för miljön i Saltsjöbaden och vi kommer inte att ge oss, säger Cecilia Sebesta från gruppen rädda Igelboda stationshus.

Att SL har inkommit med en ny rivningsansökan till Nacka kommun har skapat stora protester. Vid ett hastigt sammankallat möte den 14 september med Saltsjöbadens Hembygdsförening deltog medlemmar och andra som vill kämpa för att stationshuset inte ska jämnas med marken utan restaureras och komma till användning. För ett år sedan var Cecilia Sebesta med och startade gruppen rädda Igelboda stationshus, som finns på Facebook och idag har mer än 1200 namnunderskrifter.
– Vi är inga bakåtsträvare men vi måste stå upp för närmiljön. Man får inte hålla på och förfula Saltsjöbaden. Måttet är rågat och vi kommer inte att ge oss. Det är nu eller aldrig, säger Cecilia Sebesta som själv bor i Igelboda och känner ett starkt engagemang och en stor ilska över att såväl SL som ansvariga i Nacka kommun tillåtit att stationshuset som skadades vid en brand 2013 har fått stå och förfalla.
– För varje vinter mår huset sämre och sämre men det går absolut att rädda, säger Johan Åhlfeldt, saltsjöbadsbo som vill kämpa för att ett så fint hus som stationshuset inte får rivas.

Han är kunnig i byggnadstekniska frågor och övertygad om att det går att stoppa förfallet och rädda det Q-märkta stationshuset så att det kan restaureras istället för att rivas av SL.
Vid mötet tog hembygdsföreningen fram en handlingsplan som man ska arbeta efter för att försöka rädda stationshuset.
– Mål nummer ett är att stoppa rivningen och vi uppmanar alla att stötta namninsamlingen och ta kontakt med politiker i alla partier i kommunen. Vi ska uppmärksamma allmänhet och medier på att stationshuset kan rivas, om inte kommunen står emot SL:s krav. Vi vill verka för att Nacka kommun övertar huset och ombildar fastigheten i samråd med SL. Vi jobbar också med att undersöka hur man kan söka bidrag för renoveringen, säger Birgitta Thelander, ordförande i Saltsjöbadens Hembygdsförening.

Protesterna i form av namninsamlingen kommer att överlämnas till ansvariga politiker i Nacka kommun.
SL:s nya rivningsansökan inkom den 1 september och enligt Per Sundin, handläggare på bygglovsenheten i Nacka har ärendet ännu inte förberetts men enligt honom kommer frågan att komma upp i miljö- och stadsbyggnadsnämden. När det blir kan han inte svara på.

Marie-Louise Gravestam

Öppet brev till Saltsjöbadens näringsidkare och politiker

Vi skriver till er med anledning av Igelboda Stationshus. 

Vi är en grupp som jobbar hårt för att bevara Igelboda stationshus och hindra SL från att riva ner det. Efter en eldsvåda för några år sedan har stationshusets vara eller icke vara varit en fråga som konstant bollats mellan kommunen och SL fram och tillbaka utan att kommunen satt ner foten och begärt att få en lösning från SL som egentligen har ett föreläggande på sig om upprustning, detta efter att fått nej till tidigare ansökningar om rivning. Huset är dessutom Q-märkt.

Det är pinsamt hur tandlöst kommunen agerat i begäran om ansvar gentemot SL. De har å andra sidan inte agerat ett dugg bättre utan har skrivit hotbrev till kommunen om att de skall skicka en nota om 6 Mkr till kommunen om ärendet tas upp igen omkring stationshuset. Kostnader som man på intet sätt redovisar vad de består av. Nu är då återigen en ansökan om rivning inskickad av SL.

Saltsjöbladet har skrivit om ärendet ett antal gånger och nu har även DN uppmärksammat detta och vi har kontaktat både dem och annan media för att föra kampen vidare. 

Varför skriver vi nu detta brev med en uppmaning till alla er?

Enkelt, stationshuset är en del av Saltsjöbaden, en del av upplevelsen att färdas till Saltsjöbaden och en del av vad badorten står för, dess arkitektur och DNA. Vi är synnerligen imponerade av den utveckling som vi tycker oss se från er näringsidkare under de senaste åren samt hanterandet av den tuffa situationen under vårens pandemi. Vårt Saltsjöbaden har fått ett nytt liv, går in i en ny era känns det som. 

Vi tror vidare att vårens händelser fått många fler än oss att verkligen få upp ögonen för vilken fantastisk miljö vi har här ute i Saltsjöbaden och hur priviligierade vi är som bor här. Man inser också snabbt när man har utländska gäster på besök till Saltsjöbaden vilken otrolig uppskattning orten visas, det är verkligen ”Destination Saltsjöbaden”. Vi vill vara med och bidra till den utvecklingen, som boende här, vi vill att den framtida miljövänliga turisten som väljer att lägga sitt boende i Saltsjöbaden och som kommer med tåget skall få uppleva en fantastisk miljö hela vägen ut, alla de fina stationshusen som följer Saltsjöbanan hela vägen ut till slutstationen. 

Vi vill att Saltsjöbadsborna skall kunna känna säkerhet och att det finns naturliga knutpunkter längs med bana som erbjuder såväl service som trygghet. Vi är oerhört rädda om vår miljö och uppskattar den arkitektur som finns här.

Nu vädjar vi till er som betydelsefulla näringsidkare på vår ort att sluta upp med oss mot kommunen omkring detta.  Vi behöver på riktigt visa våra folkvalda att man måste stå upp för saker och ting, inte lägga sig platt mot en spelare som SL för att de hotar och kör med fulspel. Vi är alla lika inför lagen och hade ett åläggande liknande detta påförts en av oss boende i kommunen hade vi nog aldrig kunnat agera som SL hitintills tillåtits. Än värre, låter vi SL få igenom sin önskan om att riva stationshuset då är det bara en tidsfråga innan de river ner de andra stationshusen längs med Saltsjöbanan när de inte orkar renovera.

Vi värnar vårt Saltsjöbaden och den miljö, det arv som finns här. Vi vill bygga för framtiden och återigen lägga vikt vid och viga funktion åt våra stationshus, en trygghet, service och funktion vi ser som nödvändig. Vi vill också att våra besökande gäster skall få en fantastisk upplevelse på väg till vårt vackra Saltsjöbaden, hela vägen ut!

Cecilia Sebesta, Igelboda, för gruppen Rädda Igelboda stationshus, i samarbete med Saltsjöbadens Hembygdsförening. Saltsjöbadens Villaägareförenings styrelse stöder gruppen i dess arbete att bevara stationshuset