xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Allvarliga brister stänger skola i Fisksätra

 

På grund av ”bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen” samt missvisande information om bolagets ekonomi stänger Skolinspektionen tidigare Akademiska skolan, nu Nacka International school, i Fisksätra.

Den skola i Fisksätra som nu måste stängas på grund av allvarliga brister och missvisande information var ute i blåsväder redan för två år sedan. 2019 konstaterade Skolinspektionen efter en tillsyn att de dåvarande ägarna till Akademiska skolan i Fisksätra, numera omdöpt till Nacka international school, var olämpliga att driva skola. Efter en ny tillsyn har Skolinspektionen nu återkallat ägarens tillstånd att bedriva skola och skolan måste stängas helt den 1 juli.

Beslutet grundar sig på att skolans ägare Frihab AB och dess ledning på flera sätt anses olämplig att bedriva skolverksamheten. Företaget som driver en skola i Fisksätra och en i Kista har inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för att följa de föreskrifter som gäller och ägare och ledning brister i lämplighet att bedriva skolan, menar Skolinspektionen.

Enligt Nacka kommun har information gått ut till vårdnadshavare för de drabbade barnen om möjlighet att välja ny skola. I god tid inför skolstarten i augusti ska kommunen, som har ansvaret att alla skolpliktiga barn ska ha plats på en skola, ge besked om vilken skola barnen ska börja i. Skolvalet görs via Nacka kommuns e-tjänst Nacka24 senast den 4 juni.

Skolinspektionens beslut att återkalla tillståndet att bedriva skola kan överklagas av Frihab AB.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.