Yngel i Baggensfjärden ska hjälpa torsken


Projektet ReCod, torsklarver, som överlevt äggstadiet i skyddade bassänger ska sättas ut i Baggensfjärden.

Efter årtionden av överfiske och misslyckad förvaltning är situationen för torsken i Östersjön akut. Dagens syrefattiga bottnar och Östersjöns låga salthalt gör att torskäggen som ska flyta en bit ovanför botten sjunker ner och dör istället för att utvecklas till torskyngel. Det skriver Stiftelsen BalticWaters2030 på hemsidan om verksamhetens projekt ”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön”.

Antalet torskar har minskat dramatiskt i Östersjön och den torsk som finns är liten och mager. Det krävs många åtgärder om torskbestånden ska kunna återhämta sig. ReCod vill pröva om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och öka antalet småtorskar i havet, som ett steg i att stärka bestånden. Inom projektet kommer miljontals torsklarver att födas upp årligen på forskningsstationen Ar på Gotland. Där får torsk reproducera sig genom naturlig lek och när äggen blivit torsklarver sätts ynglen ut i Östersjön. Baggensfjärden är en av tre platser som valts ut.
– Baggensfjärden har valts av flera skäl. Det är en historisk lekplats för torsk, den är tillräckligt djup och har godkänd syre- och salthalt, berättar Konrad Stralka, vd för BatlticWaters2030.
De trösklar som finns på botten gör att vattnet i Baggensfjärden inte byts ut så fort och torskar är ofta stationära fiskar.
– Med början runt midsommar i år och under hela juli kommer vi att sätta ut våra torskyngel i Baggen. Har vi tur finns det småtorsk i fjärden om två år och vi kommer att kunna identifiera alla ”våra” torskar genom en märkning, säger Konrad Stralka.
På försommaren ska BalticWater2030 även göra en inventering på olika djup för att se hur mycket fisk och vilken fisk som finns i Baggensfjärden.
ReCod som genomförs och finansieras av BalticWaters2030 och Uppsala universitet får även stöd av Ulla och Curt Nicolins Stiftelse.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.