Saltsjöbadsbaletten gör dansfilm med alla elever

Annons

 

Två fullsatta salonger i Nacka Aula brukar Föreningen Saltsjöbadsbalettens årliga dansföreställning fylla upp.

Men i tider som dessa måste kreativitet och skaparglädje brukas på nya sätt. Corona epidemin gör att föreställningarna inte kan genomföras som planerat och istället för scenuppträdande valde föreningen att göra en filminspelning med dansskolans elever i alla åldrar.
Anna Löwehielm från dansföreningens styrelse framhåller att de inspelningar som gjorts har skett på ett säkert sätt när det gäller vilka som har fått vara närvarande vid inspelningarna och hur många som fått samlats samtidigt.
– Allt filmmaterial klipps och redigeras nu och den 29 maj lanseras filmen. Då kommer dansare, föräldrar, släktingar och vänner att kunna ta del av resultatet av elevernas fina arbete under året, berättar hon.

För att finansiera inspelningen av filmen, som gjorts med full ljussättning, ljudarrangemang och filmteam, har frivilliga medel, bidrag och föreningens reserver använts.
– Vi vill att filmen ska komma alla dansare och familjer till del utan kostnad. Därför tar vi inte betalt för den, säger Anna Löwenhielm.
Marie-Louise Gravestam

Annons