Maskrosbollar som gnistrar i solen

Annons

Ett nytt konstverk har fått sin plats på Kärleksudden i Saltsjö-Duvnäs. Det är markägarna Camilla och Niklas Odenteg som ligger bakom utsmyckningen av en obebyggd del av en udde vid Skurusundet.

– Första gången vi träffade konstnären var för flera år sedan i samband med en design- och konsthantverksutställning där jag deltog med mina silverarbeten. Vi lärde känna varandra och märkte att det stämde bra mellan oss och Geert på många sätt, säger Camilla Odenteg.
Vid ett senare tillfälle när Gert van der Vossen som bor i Skaraborg ställde ut i Stockholm och bodde hos paret Odenteg i Duvnäs började man prata om att han skulle göra en konstnärlig utsmyckning för Kärleksudden i Saltsjö-Duvnäs.
– Det är kul när man märker att kemin stämmer och det förde med sig att vi började bolla idéer, berättar Niklas Odenteg.

Den 5,2 meter höga skulpturen “Slut eller början?” av Geert van der Vossen med fröställningar av järnskrot på Kärleksudden i Saltsjö-Duvnäs är beställd av Camilla och Niklas Odenteg. “Vi är väldigt nöjda med resultatet. Maskrosbollarna får en fantastisk lyster när solen skiner på metallen”, säger de.

Lyster när solen skiner

Efter att konstnären arbetat fram fyra förslag enades man om att det skulle bli skulpturen med maskrosbollar.
– Vi hade sett en liknande skulptur som han gjort i rostigt järn men förstod att det inte skulle fungera bra så här nära vattnet eftersom berget skulle kunna börja rosta.
Så ”industriskrotet” som använts för att göra skulpturen har behandlats för att inte rosta.
– Det får en fantastisk lyster när solen skiner och precis som i naturen kan maskrosbollarna svaja lite i vinden, säger Camilla Odenteg.
Att använda ”skrot” och överblivet material från industrin är en specialitet för Geert van der Vossen som är maskiningenjör i botten men numera jobbar med konst och konsthantverk av metallrester. Återvinning ligger i tiden och skulpturen på Kärleksudden som namngivits av konstnären, heter ”Slut eller början?”.
– Det är ett bra namn, det kan tyda både på att något blir avslutat samtidigt som något nytt börjar. Precis som en överblommad maskros som sprider frön som kan börja växa på nytt.
Både Camilla och Niklas Odenteg är väldigt nöjda med konstnärens arbete och glada över skulpturen.
– Vi har bara fått positiva reaktioner från boende i området. Konstverket skymmer inte utsikten för någon.
Text & foto: Marie-Louise Gravestam

Annons