Ljusdesign för trygghet under Fidrabron

Annons

 

Fidrabron i Fisksätra ska ljussättas för att skapa trygghet och ökad känsla av trivsel längs Gröna dalens gångstråk.

Förslaget om att sätta upp någon form av belysning i området har funnits ett tag och nu har natur- och trafiknämnden i Nacka beslutat att ta 350 000 kronor från budgeten för ”Trivsel och tillgänglighet” till en gestaltad belysning. Fidrabron går över Gröna dalens gångstråk mellan Igelbodaplatån och Fisksätra.

Fidrabron högt över Gröna Dalen består av en övre körbro och en undre gångbro. Emilia Rutkowska bor på Lännbohöjden. Hon går ofta på bron med sina barn är positiv till att området får mer ljus.  ”Jag både fotograferar och målar, det skulle vara kul att få bidra till ljusgestaltningen av bron”, säger hon.
Foto: Marie-Louise Gravestam

Skapa trygghetskänsla
Brokonstruktionen i sig ska användas som ett befintligt element som ljussätts för att ge trygghet och utmärka platsen på ett mer tillgängligt sätt för alla som rör sig i området. En vision är också att ljusgestaltningen ska ge platsen positiv uppmärksamhet. Projektet med att ljussätta bron över Gröna dalen är ett samarbete mellan Nacka kommun och ljusdesigners som genom stipendium bidrar med en del av kostnaden för att utforma ljusgestaltningen på bron.
Hur belysningen kommer att få för utformning är inte klart men meningen är att den permanenta ljusgestaltningen ska inspirera kring ljus som fenomen och att såväl dagsljus som artificiellt ljus ska kunna upplevas i olika kombinationer och kanske gå att interagera med. Driftskostnader för belysningen som ska göra Gröna dalen och bron till en tryggare plats beräknas till cirka 6 000 kronor om året.

Marie-Louise Gravestam

Annons