Kämpar för att rädda det nedbrunna stationshuset

Namninsamlingen Rädda Igelboda Stationshus på Facebook har samlat 650 namnunderskrifter. Namnsamlingen på nätet är ett sätt att protestera mot att stationshuset i många år har fått stå och förfalla efter en brand.

”Vi vill rädda huset som är en del av Saltsjöbadens själ. Huset kan användas till mötesplats för oss som bor här i Saltsjöbaden.” skriver de tre saltsjöbadsborna Cecilia Sebesta, Staffan Persson och Eva Röse som skapat namninsamlingen.
De är oerhört kritiska till det ”stillestånd” som har uppstått i och med hur ärendet har behandlats såväl av fastighetens ägare SL som av Nacka kommun. Saltsjöbladet har tidigare skrivit om turerna kring stationshuset, att fastighetens ägare SL som vill riva byggnaden, nekats rivningslov ända upp i Mark- och miljööverdomstolen och att SL har krävt kommunen på ekonomisk ersättning för vägrat rivningslov. Ett krav som har bestridits av Nacka kommun.

Osäker framtid
Vad som ska hända med stationshuset är fortfarande osäkert, många röster har under åren hörts som menat att det är en skandal att inget konkret händer och att byggnaden tillåts stå och förfalla mer och mer. Men så är läget fortfarande, stationshuset står där trasigt och tomt år efter år, för Saltsjöbanans passagerare att med förfäran beskåda från perrongen i Igelboda.
– Vi upplever en flathet från kommunens sida gentemot SL Det är viktigt att kommunen lyfter frågan och återupptar en diskussion med SL. Vi tycker inte att kommunen kan tillåta SL att huset får fortsätta att förfalla utan att komma med motförslag, säger Cecilia Sebesta som menar att ett hus som inte använts och står och förfaller mitt i samhället skapar otrygghet.

Förläggande att åtgärda
Staffan Persson jämför med regler för en vanlig villa.
– Om min villa skulle förstöras i en eldsvåda med skadat tak och trasig övervåning som följd skulle den aldrig få stå och förfalla på ett sådant sätt som stationshuset i Igelboda. Det skulle komma ett föreläggande om att åtgärda skadorna, säger han.
Gruppen som skapat namninsamlingen och nu vill få till en ny och konstruktiv diskussion ser många anledningar till stationshusets bevarande utöver att en förfallen byggnad kan vara farlig och orsaka olyckor och dra till sig oönskat busliv.
– Det finns ett viktigt kulturperspektiv när det gäller att bevara gamla stationshus längs järnvägen och huset skulle kunna vara en jättebra serviceenhet för SL med försäljning av kort och plats för SL-personal, säger Cecilia Sebesta.

Plats för integration
Hon menar att det finns behov av mänsklig närvaro på stationerna. Många upplever Saltsjöbanans miljö som otrygg, inte minst efter rånen på senare tid.
– Här finns ju många poäng att plocka, tänk vilken fantastisk plats för integration mellan Fisksätra och Saltsjöbaden.
– Det skulle kunna finnas ett kafé i stationshuset där SL kunde möta passagerare på ett positivt sätt, säger Staffan Persson.

Vill skapa opinion
När och hur och till vem namninsamlingen, som fortfarande pågår på Facebook, ska överlämnas är inte klart, men den kommer att användas för att skapa opinion för att SL och kommunen tar sitt ansvar och lyssnar på vad saltsjöbadsborna vill när det gäller Igelboda station. Helt klart är att ingen boende i området vill ha det som nu.

Text & foto: Marie-Louise Gravestam