Sune Carlssons Båtvarv har sålt fastigheten

Annons

– Jag känner stor lycka och nu går varvet in i en helt ny era, säger Leif Carlsson VD på Sune Carlssons Båtvarv sedan 25 år.

Efter en turbulent tid när det gäller hans och hans partners sedan tre år vilja att gå åt olika håll gläds han åt att allt har ordnat sig till det bästa, som han ser det. Mycket kraft har gått åt till att hitta ett upplägg där varvet, som startades av pappa Sune 1963 på något sätt skulle kunna bli kvar i familjen.

I ett nyhetsbrev i februari skriver han om varvets verksamhet, marken och byggnaderna och att det på gott och ont med åren har blivit större och större värden att hantera.
– Lösningen blev att avyttra själva fastigheten med byggnader och att jag själv köpte tillbaka själva varvsverksamheten där jag varit hälftenägare en period. Att sälja allihop och lämna varvet var inget alternativ för mig, säger Leif Carlsson som gläds åt att fastighetsbolaget Resona Utveckling AB är ny ägare.

Han känner stor lättnad över att varvsverksamheten kan fortsätta genom försäljningen till Resona och är säker på att det är en ägare som kommer att förvalta och utveckla anläggningen på bästa sätt.


“ Det är en stor lättnad att varvet kan stanna i familjen och att affären är i hamn”, säger Sune Carlsons Båtvarvs VD Leif Carlsson, efter försäljningen av fastigheten på Skogsö. Foto: Marie-Louise Gravestam

– Jag har haft hela mitt liv på varvet och familjen har snart funnits här i 60 år. Att få fortsätta och vara med själv och fortsätta driva ett fullservicevarv känns tillfredsställande. Vissa förändringar som att vi kommer använda oss mer av underleverantörer som jobbar här på plats under vårt namn ser jag som en fördel. Jag själv blir mer närvarande i det vardagliga arbetet nu, för både personal och kunder. Det känns bra, säger Leif Carlsson.

Enligt Sam Giertz, delägare och partner i nya fastighetsägaren Resona Utveckling ser företaget en stor potential i fastigheten som de köpt på Skogsö i Saltsjöbaden.
– På lång sikt är det en fastighet som går att utveckla men i dagsläget har vi inga konkreta planer mer än att vara en stabil ägare för våra hyresgäster i byggnaden. Och för oss är det viktigt att trygga driften av varvet som vi verkligen värnar om, säger Sam Giertz som samtidigt framhåller att köpet av varvet kan bli början på en “spännande resa” i framtiden.

Marie-Louise Gravestam

Annons