xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Fisksätra IP en bättre plats för multisporthall

Den sedan 2016 planerade Multihallen för olika sporter som var tänkt att byggas på Hamnvägen i Fisksätra kan få en bättre placering vid Fisksätra IP.

Det anser fritidsnämnden i Nacka som har beslutat att ändra den tidigare beslutade inriktningen när det gäller placeringen av en ny sporthall med plats för fler idrotter än de sporter som idag utövas i den befintliga sporthallen vid Fisksätra IP.
Nämnden menar att ”förutsättningarna för multihallens placering” har förändrats både när det gäller boendes och föreningars behov och i det nya beslutet ”noterar” fritidsnämnden att Fisksätra IP är en lämplig placering för den nya multihallen. Man lyfter fram att om hallen uppförs i anslutning till idrottsplatsen där Fisksätra sporthall redan finns skulle det vara möjligt att samla olika verksamhetstyper i samma anläggning vilket skulle göra det lättare att skapa samverkan mellan de aktiviteter som skulle rymmas i området.
Eftersom placeringen av hallen inte är färdigutredd kan inte heller kostnaderna för anläggningen kunnat bedömas helt. Om kommunstyrelsen beslutar att bygga multihallen enligt fritidsnämndens förslag innebär det att nämnden kommer att begära pengar för ökade hyreskostnader och driftskostnader.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.