Badhus för 60 000 besökare

 

Nya Näckenbadet ska kunna ta emot 60 000 besökare om året. Det är 20 000 fler än det gamla badhuset som ska rivas och lämna plats för en ny byggnad.

Badhuset ska rymma en 25-meters motionsbassäng med sex banor, en mindre barnbassäng och en kombinationsbassäng, sex gånger tio meter stor, med höj- och sänkbar botten. Förutom simhallen ska huset rymma reception, omklädningsrum, rum för personal och ett mindre föreningskansli.
När det gäller byggnadens exteriör har ambitionen varit att ”skapa en elegant byggnad som andas offentlighet”.

Fasad träpanel
Fasaden ska få stående träpanel laserad i brunt. På taket ska solceller med låg vinkling placeras. Huset ska till viss del grävas ned för att inte bli så dominerande i området. I källaren får teknikutrymmen sin plats och alla övriga funktioner och utrymmen är placerade i markplanet.
Högt grundvatten på platsen gör att källarvåningen får en betongkonstruktion och marken där nya badhuset ska byggas måste saneras på grund av förorenade fyllnadsmassor.
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott som hade ärendet uppe den 21 oktober ger såväl rivningslov för gamla Näckenbadet som marklov och bygglov för den nya simhallen.
Marie-Louise Gravestam