Träff för tips vid stationshuset

 

Med coronasäker tipslåda och tipspromenad vill gruppen för att bevara Igelboda stationshus få hjälp med idéer om vad huset skulle kunna användas för i framtiden.

Lördagen den 27 mars anordnas en tipspromenad med fina priser från bland annat Vår Gård i Saltsjöbaden. Varför inte ta en lördagspromenad och beskåda det kulturhistoriskt intressanta huset som är ett av en lång “rad” nationalromantiskt inspirerade och bevarade stationsbyggnader utmed Saltsjöbanan.
Tattby stationshus som brann 1975 byggdes aldrig upp på nytt igen men Neglinge stationshus som förstördes vid en brand 1980 byggdes upp.

Chans att tycka till
Nu kämpar gruppen som stöttas av många saltsjöbadsbor och föreningar för att det sedan mer än tio år brandskadade och utrymda stationshuset i Igelboda, som SL ville riva, ska renoveras och bevaras. Efter att gruppen vänt sig till såväl SL som Nacka kommun med protester och uppvaktning med namnunderskrifter är den akuta faran över.
– Men nu vill vi göra lite väsen av oss så att saltisborna vet att vi fortfarande jobbar på och att processen fortskrider, säger Cecilia Sebesta som tycker att det är viktigt att alla boende i Saltis som vill får en chans att tycka till och bidra med förslag.

Marie-Louise Gravestam