Mycket ryms under det gröna taket

Annons

 

Nya Fisksätra Folkets hus har invigts.
– Det känns som en nystart på många sätt. Vi finns närmare centrum och blir mer tillgängliga, säger verksamhetschefen Morgan Karlsson.

I fem år ska Nacka kommun hyra det nya Fisksätra Folkets hus av Stena Fastigheter som har byggt huset på en del av den tidigare parkeringen utanför Fisksätra centrum. Hur lokalfrågan för Folkets hus ska lösas när Stena enligt planerna ska bygga bostäder på området är en fråga som får lösas så.
– Det säger Morgan Karlsson, verksamhetschef på Fisksätra Folkets hus, som gläder sig åt att verksamheten kan ta fart igen och vara den öppna mötesplats för alla som det är tänkt.
Saltsjöbladet fick en rundvandring i den nya gröna kulturpaviljongen med pyramidformade fönsterrutor och ”sviktande” tak några dagar före invigningen.
Byggnaden som exteriört lätt kan associeras till ett ”partytält” har ritats av arkitekten Thomas Sandell och Morgan Karlsson visar hur insidan av huset, som har en betydligt mindre yta än Folkets hus tidigare lokaler på Brantvägen, ändå ska få plats för olika kulturevenemang, diverse aktiviteter samt Folkets husföreningens personal.

Personalen i huset sitter en trappa upp på båda sidorna om en trappa. Från vänster, Mouadh Jeddi, Adja Swa, Esther Eriksson, Morgan Karlsson som är verksamhetschef, och James Barrett.

Infrastruktur för kultur
Ett kafé, verkstäder, för musik och Folklab och andra former av skapande ryms också och meningen är att huset precis som andra kulturhus i kommunen ska fungera ”som en infrastruktur för kulturaktörer, föreningar och andra kulturaktiviteter i Fisksätra”.
– Att vi hamnar närmare centrum gör att vi blir synligare och verksamheterna mer tillgängliga. Vi hoppas många är sugna på att komma förbi och titta på våra nya ljusa lokaler. För närvarande har vi samma restriktioner att följa som andra, med högst 50 personer i lokalen samtidigt, säger Morgan Karlsson.

En spännande interiör med trappor och takfönster samsas med en exteriör i färg och en form med vinklar och känsla av paviljong.

”Känns som en nystart”
I huset finns mindre mötesrum, och aktivitetsrum och större samlingssalar som danssalen och ytterligare ett stort rum för uppåt 70 personer. Ingen riktig scen finns i huset, men en mindre plats för framträdanden med sittplatser ordnade i trappform. Maxantal i normala fall för huset är 150 personer.
– Visst känns det som en nystart. Här kan vi fortsätta utveckla Folkets hus som en interaktiv plats och vara ett hus för alla. Hit får alla komma och här kan föreningar och privatpersoner hyra lokaler för aktiviteter och fester, säger Morgan Karlsson som hoppas att många fisksätrabor ska bli nyfikna och hitta till huset.
– Och de aktiviteter som vi ordnar och som är gratis, är alltid gratis för alla, inte bara för barn och ungdomar eller vuxna som bor i Fisksätra, påpekar han.
Text & foto: Marie-Louise Gravestam

Annons