Karolinersoldater på Skogsö

 

Sent i november dök de upp på Skogsö igen, karolinersoldaterna från Svenska Lif:Compagniet

Tomas Englund som ledde exkursionen är doktorand i arkeologi vid Södertörns högskola. Han har arbetat med Hamnprojektet i Fisksätra och gjort utgrävningar på Skogsö med anledning av Slaget vid Stäket.

– Anledningen till att jag är med i föreningen är att jag vill förstå livet i fält under Stora Nordiska Kriget så bra som möjligt, inte enbart baserat på arkivuppgifter eller arkeologiskt material. Att dra på sig en uniform och delta i träningen med föreningen bidrar med en kunskap som det inte går att läsa sig till, säger Tomas Englund i bildens framkant.
Foto: Johan Rönnby

– Jag skriver en avhandling baserad på resultaten av undersökningarna kring Baggensstäket och denna gång ledde jag andra arkeologistudenter för att berätta om min forskning och passade då på att ta på mig uniformen och ta med kamrater från Lif:Compagniet, berättar han.
Han berättar mer om uniformen och om Lif:compagniet som har en målsättning att visa ”Historiskt återskapande av ett infanterikompani under Stora Nordiska Kriget. Vi representerar Svea Livgarde mellan 1700-1721 med fokus på uniformeringen som gardet bar efter 1707”.
– Compagniet består mest av medlemmar från Sverige men också från Finland och Norge. Föreningen var med och iscensatte förra årets skådespel vid 300-årsminnet av Slaget vid stäket och Rysshärjningarna som gavs på plats på Skogsö.
Johan Eriksson