Gångbana tidigast om ett år

Nu ska kommunen, efter flera års påstötningar från allmänheten, bygga den efterfrågade gångbanan längs Saltsjöbadsvägen mellan Österviks station och Erstaviksvägen/Stall Compass. Men tidigast om ett år kan den vara klar.

Kommunen utökar investeringsbudgeten med fyra miljoner kronor för en gångbana med belysning på den sträcka av Saltsjöbadsvägen där många barn och ungdomar går för att komma till aktiviteter i stallet och många andra promenerar på väg till Erstaviks naturområden.
Någon cykelbana byggs inte nu, den som cyklar får fortsätta att göra det i det vanliga körfältet för bilar.

Enligt Mats Wester, biträdande enhetschef på Bygg och anläggning i Nacka kommun, är det inte troligt att bygget av gångbanan startar i höst , som det var tänkt.
– Vi håller just på att börja med upphandlingen och kan inte säga när den är klar och när bygget kan komma igång. Det blir inte i nu höst, säger han.
Gångbanan som gissningsvis blir runt 400 meter lång kommer att byggas som en asfalterad upphöjd trottoar på vägens södra sida.
– 100 meter av gångbanan måste byggas som en träkonstruktion, liknande de ”träbroar” som finns i Gustavsberg, och kommer att gå över träsket. Vattenarbeten som måste göras får bara ske på vissa tider på året och det gör att projektet tar tid.
Tidigast om ett år tror Mats Wester att gångbanan kan vara färdig att tas i bruk.

Marie-Louise Gravestam