xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Många namnunderskrifter för stationshus

Mer än 2600 namnunderskrifter, på listor och digitalt på Facebook har gruppen Rädda Igelboda stationshus, som startades av boende i Igelboda, samlat in. Kampanjen för att SL inte ska få tillstånd att riva den kulturintressanta och brandskadade byggnaden engagerar många.

Efter en rejäl kraftsamling med insändare i lokalpressen och affischer och stora banderoller på samhället samt folk med listor vid ingången till Saltsjöbadens centrum har opinionen för att bevara stationshuset vuxit stort.
Saltsjöbadens Hembygdsförening deltar i aktiviteterna för att samla in namn och trycka på för att Nacka kommun inte ska ge SL rivningslov. Via advokaten Bengt Harling har föreningen skickat ett yttrande till miljö-och stadsbyggnadsnämnden där man menar att de besiktningar som gjordes 2013 och 2014 inte kan ligga till grund för att riva huset. Enligt hembygdsföreningen nämner besiktningsprotokollen istället förslag på åtgärder för att iståndsättta huset, inte för att riva riva det.

Birgitta Thelander, ordförande i hembygdsföreningen tycker att den stora mängd namnunderskrifter som samlats in under kort tid visar hur angeläget det är att behålla stationshuset.
– Det kan bli en samlingsplats för föreningar och skapa trivsel och trygghet vid Igelboda station.
Fler aktiviteter vid centrum i Saltsjöbaden planeras för att samla in mer namnunderskrifter. Listor att skriva på finns också utlagda på många ställen. Listorna ska sedan sammanställas och lämnas över till SL och Nacka kommun, miljö-och stadsbyggnadsnämnden.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.