Fartkameror blir permanenta

Annons

Fartkamerorna på Saltsjöbadsleden blir kvar tillsvidare. Efter att Nacka kommun ingått i Trafikverkets pilotverksamhet med fartkameror på kommunala vägar har ett beslut tagits att kamerorna ska bli kvar.

Det var efter flera allvarliga olyckstillfällen som kommunen nappade på att delta i försöksverksamheten med kameror på Saltsjöbadsleden. Till grund för att behålla fartkamerorna finns en utredning som visar att kamerorna haft en positiv inverkan på trafikmiljön. Enligt utredningen har fartkamerorna bidragit till att trafikanterna har hållit hastighetsbegränsningarna bättre, att medelhastigheten på vägen har varit lägre och att trafiksäkerheten ökat.
Marie-Louise Gravestam

Annons