Sprängningsarbeten stoppar båttrafik i Skurusundet

Annons

Bemannade bevakningsbåtar ska förhindra att båtar hamnar i det vattenområde i Skurusundet som stängs av för trafik i samband med sprängningar för nya Skurubron.

Nu har arbetet med att bygga brostöden till den nya Skurubron inletts. På grund av de sprängningar som måste ske nära vattnet stängs farleden för båttrafik mellan en till tre gånger om dagen till och med juli månad. Enligt Vägverket stängs farleden 10 minuter varje gång och sprängningarna görs inom ramen för vissa tider på vardagar.
En sprängningssignal ska höras både före och efter sprängningen och för att inga båtar av misstag ska komma in i det avstängda området ska bemannade bevakningsbåtar finnas i Skurusundet.
De bemannade bevakningsbåtarna i farleden på varsin sida av säkerhetsområdet ska förhindra att båtar av misstag hamnar i det område som stängs av vid varje sprängning.

Sprängs på fasta tider
Det kommer inte att göras sprängningar varje vecka under perioden och sprängningar som görs ska ske på fasta tider.
De sprängningar som har behövt göras nära vägen och utgjorde ett hot mot trafiken är nu klara. Vid ett antal tillfällen fick Värmdövägen stängas av när sprängningar inte gått som planerats
Urban Pettersson, teknisk specialist i bergteknik förklarar varför det inte alltid går att räkna ut hur berget ska bete sig vid en sprängning.
– Berget är uppbyggt av bergarter med olika egenskaper och genomkorsas av sprickor och krosszoner. När vi spränger kan främst befintliga öppna spricksystem ställa till problem genom att spränggaserna läcker ut. Det kan resultera i för stora block (skut) och leda till att berg kastas iväg, trots att vi täcker salvorna med tunga sprängmattor, säger han.
Förutom på Nacka kommuns och Vägverkets hemsidor kommer det också att finnas information om sprängningarna för nya Skurubron i Underrättelser för sjöfarande.

De tider sprängningar kan ske är: måndag – torsdag klockan 10.00- 14.00, från och med maj även klockan 19.30, samt fredagar klockan 10.00.

Text & foto: Marie-Louise Gravestam

Annons