xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Det blev avslag på beslut om marina vid Skutviken

 

Vid kommunfullmäktiges i Nacka sammanträde den 18 september avslogs kommunstyrelsens förslag om att upplåta fastigheten Skogsö 2:45, intill Skutviken, med tomträtt för hamn- och varvsverksamhet till Stockholms båtsnickeri AB.

Anledningen till att beslutet inte togs är att de handlingar som Stockholms båtsnickeri skulle kommit in med senast den 18 september inför sammanträdet i kommunfullmäktige samma dag inte lämnats in. Handlingar som skulle visa ett godkänt finansieringsunderlag för att styrka företagets ekonomiska möjligheter att genomföra projektet.
– Handlingarna har inte kommit in och den ekonomi som krävs finns inte. Det är anledningen till att beslutet fick avslag, sa Eva Öhbom Ekdahl (M), ledamot i kommunfullmäktige i Nacka, i en kommentar dagen efter mötet.

Fastigheten vid Skutviken på Skogsö, är idag utarrenderad till Stockholms båtsnickeri AB som vill utöka sin verksamhet på platsen som omges av Skogsö naturreservat och Skutviken väster om Baggensstäket. Den utökade verksamheten handlar bland annat om en marina med plats för 200 båtar vid bryggor i vattnet.
Diskussioner har pågått i många år om vad som ska hända med platsen där det för länge sen fanns ett fungerande båtvarv – men idag är ett nedgånget skräpigt område med några skjulliknande förfallna byggnader, trasiga och upplagda båtar som sett bättre dagar samt ett par mindre bryggor med fritidsbåtar. Kritik har tidigare framförts från olika håll om en utökad verksamhet med marina som även skulle kräva en ny väg genom det angränsande naturreservatet.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.