Lärare forskar om sin egen undervisning

Annons

Saltsjöbadens Samskola bygger ett forskningscentrum med lärare som forskar på den egna skolan. I november arrangerar Samskolan en konferens om sitt arbete.

– Mötet mellan skolkunskapen och vetenskapen som står i fokus på konferensen och vi vill visa hur det kan gå till att utveckla en skola med undervisning som vilar på vetenskaplig grund, säger Britta Wikman, rektor för Saltsjöbadens rektorsområde.

De områden som kommer att belysas är bland annat hur skolan kan ledas och organiseras för att utveckla en forskande kultur. Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, kommer att ge sin bild av framtidens lärare. Ulla Runesson, professor i pedagogik, föreläser om kollegialt arbete och förstelärarna Karin Isaksson och Therese Kaindl medverkar.

Alla lärare vid Saltsjöbadens Samskola kommer att hålla seminarier om sin forskning. De har under ett läsår studerat och forskat på sin egen undervisning under ledning av Tomas Kroksmark, professor emeritus, och Eva Aleby, professor vid Luleå tekniska universitet.

– Saltsjöbadens Samskola visar att lärare som ges rätt förutsättningar kan producera lokalt grundad kunskap som kan användas i den egna undervisningen, säger han.

Red

Annons