Ett rejält hus med gott virke

 

Efter en första invändig titt för att få en uppfattning av skicket på den brandskadade byggnaden ökar förhoppningen om ökade möjligheter för restaurering och utveckling av Igelboda stationshus.

– Vi i Gruppen Rädda Igelboda stationshus har nått ett delmål och ser fram emot att huset utvecklas till nytta och glädje för alla saltsjöbadsbor.
Det säger Birgitta Thelander efter att medlemmar i gruppen äntligen fått komma in i det brandskadade stationshuset tillsammans med jurister från SL, fastighetsförvaltaren och tjänstemän från bygg- och planenheten på Nacka kommun.
Möjligheten för gruppen att göra en invändig och okulär första besiktning av stationshuset som stått skadat och oanvänt sedan branden 2013 kunde genomföras efter mycket kämpande mot trafikförvaltningens ovilja, skriver Cecilia Sebesta för gruppens räkning i en uppdatering av läget när det gäller att rädda huset från rivning.
Hon framhåller, efter besiktningen av stationshuset invändigt att man har konstaterat “med sakkunnig på plats” att det finns goda möjligheter till renovering och att det är ett rejält hus från 1913 av bästa virke. Ett hus i stort behov av restaurering efter brand och negligering men helt klart en byggnad i god kondition, brandskador och annat till trots. En del fukt visserligen men mindre än man kan tro och ingen svamp eller mögel.

Stöd av boende
Gruppen som har kämpat för att SL inte skulle riva stationshuset har haft stort stöd av boende i området och andra saltsjöbadsbor. Efter att SL ändrat sig efter alla protester och istället vill låta överlåta huset hoppas gruppen nu att huset kan få en ny framtid som lokal för information, försäljning av SL-biljetter, utställningslokal och föreningslokal. Kafé, kontorsplatser och uppehållsrum för SL-personal är andra tänkbara användningsområden som nämns av gruppen när det gäller det av SL tidigare utdömda stationshuset i Igelboda.
En mer än sekelgammal byggnad som nu verkar ha goda möjligheter att gå ljusare tider till mötes – möjligheter som entusiasterna i gruppen Rädda Igelboda stationshus sett och jobbat för länge.
“Det vore kul att fira en upprustning av detta område och hus under 2021”, skriver Cecilia Sebesta, för gruppens räkning.

Marie-Louise Gravestam