xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Värnar om djur och natur

 

Naturskyddsföreningen som bildades i Saltsjöbaden för 50 år sedan har engagerade medlemmar som värnar om djur och natur.
– Det skulle vara roligt om fler ville göra något för miljön och ta del av arbetet. Man behöver inte skämmas om det bara är för en kort tid, det är helt okej, säger föreningens ordförande Gudrun Hubendick.

Saltsjöbadens Naturskyddsförenings årliga kretsstämma i mars hölls digitalt via länk. Stämman uppmärksammade att föreningen firar 50-års-jubileum 2021 med föredrag av de två veteranerna, Henning Rohde och Charlie Wijnbladh, som berättade och gav glimtar ur den lokala naturskyddsföreningens historia.
Ett annat led i 50-årsfirandet är att samla in material och erfarenheter från de många engagemang och aktiviteter som präglat arbetet under det halva sekel som passerat sedan föreningen bildades.
– Vi håller på att tänka ut en liten skrift där vi ska berätta om vår verksamhet och det som har hänt i föreningens historia under de här 50 åren, säger ordföranden i Saltsjöbadens Naturskyddsförening, Gudrun Hubendick, med 15 års erfarenhet av arbetet i styrelsen.

Kärnkraft i Erstavik
Hon berättar att startskottet till att föreningen bildades var att Stockholms Energi på 60-talet ville bygga ett kärnkraftverk i Erstavik, med tillhörande kraftledningar och tillfartsvägar. Föreningen engagerade sig i frågan och samlade röster emot planerna på kraftverksbygget.
Som saltsjöbadsbo är det lätt att hisna vid tanken på att Erstaviksområdet kunde ha dominerats av ett kärnkraftverk om inte planerna stoppats.
Idag vill Gudrun Hubendick särskilt lyfta fram föreningens stora engagemang och arbete för bildandet av naturreservat i Saltsjöbaden och vikten av att “ligga steget före”, innan beslut är tagna.
– Vi var väldigt aktiva i frågan om naturreservatens bildande och på många sätt låg vi steget före, när det gäller bildandet av naturreservaten Tattby, Skogsö och nu senast Svärdsö. Genom att inventera platserna, utarbeta och ta fram reservatsföreskrifter och arbeta praktiskt med att röja och ta bort sly gjorde föreningen mycket förberedande jobb som vi sedan lämnade till kommunen.

Vill bevara reservaten
Saltsjöbadens Naturskyddsförening vill fortsätta att verka för att reservaten bevaras och att reservatsföreskrifterna följs, att det inte ruckas på de regler som gäller. Som de planer som finns på bygget av en ny marina i Skutviken, på naturreservatets område. Det är en fråga som engagerar föreningen och som tar mycket tid, inte minst juridiska processer vid överklaganden.
– När det gäller Skutviken har vi tagit fram ett annat, eget förslag på hur området och marken i norrsluttningen kan göras mer tillgänglig för alla.
Att bygga en ny marina skulle innebära arbeten som är förbjudna i reservatet, som schaktning, muddring och sprängning. Åtgärder som helt strider mot alla reservatets föreskrifter och mot syftet med ett naturreservat, menar naturskyddsföreningen.

Som saltsjöbadsbo ska det bli spännande att ta del av jubileumsskriften som föreningen ska ta fram. På samma sätt som Naturskyddsföreningens riksomfattande arbete för vår miljö och vår natur under mer än 100 år har varit viktigt, är vår lokala naturskyddsförenings engagemang betydelsefullt på många sätt och att se vad arbetet har handlat om och vilka frågor som föreningen lyft under det senaste halvseklet blir säkert en innehålls- och tankeväckande samling av 50 års miljöarbete på “hemmaplan”.
– Det skulle vara roligt om fler ville göra något för miljön. Man behöver inte engagera sig helt eller under lång tid. Det räcker med att man vill göra nånting, bidra under en tid. Det är helt okej, ingen behöver skämmas för att tiden inte alltid räcker till. Men man kan göra något litet, ett tag, säger Gudrun Hubendick.

Marie-Louise Gravestam

Saltsjöbadens Naturskyddsförening
Firar: 50 år
Föreningens syfte: Att arbeta för att tillvarata lokala natur- och miljövårdsintressen
Antal medlemmar: 485, varav 176 är familjemedlemmar
Styrelsen består av: Gudrun Hubendick ordförande, Jocke Nyberg, vice ordförande, Helena Jularbo, sekreterare, Lennart Philip, kassör, Johanna Islas Helgesson, ledamot, Mats Widgren, ledamot
Ordföranden ingår också i: Sveriges Naturskyddsförenings samt Stockholms länsförbunds styrelse
Jubileet ska firas med: En jubileumsskrift och jubileumsfest senare i år.
Varje år arrangeras: Utflykter och aktiviteter (dock påverkas programmet av coronaepidemin)
På föreningens hemsida: Finns information och program
För att se föreningens alternativa förslag till marina i Skutviken: Sök på ”Skutviken” på saltsjobladet.se

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.