xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Syrenparken fyller 40 år

”Allt är sig likt – nästan”, skriver Tulla Grünberger i en skrift om bostadsområdet Syrenparken, som firar 40-årsjubileum den 28 augusti. En skillnad mot tidigare är att det inte finns någon övre åldersgräns för den som vill köpa en lägenhet i föreningen.

Bostadsrättsföreningen som består av 150 lägenheter och ett antal gemensamma lokaler är ett 55+-boende. Att det inte är ett boende “där åldriga föräldrar får någon form av tillsyn” står tydligt på föreningens hemsida.
Ett krav för den som köper en bostadsrätt i föreningen är att man är över 55 år och kan “reda sig själv”, eventuellt med hjälp av make eller sambo.
Tidigare fanns en övre gräns för inflyttning i området. Den som köpte en lägenhet i föreningen fick inte vara äldre än 70 år. Den gränsen försvann efter en lagändring 2013. Dock informerar Brf Syrenparken om att föreningen i första hand är avsedd för personer som är mellan 55 och 75 år vid inflyttningen. Nyinflyttade förväntas i möjligaste mån engagera sig i aktiviteter och arbetsuppgifter som rör föreningens förvaltning, ekonomi och trivsel, speciellt de första åren.
I lokalerna finns ett sällskapsrum och en restaurang för boende och deras gäster, en gästmatsal för privata fester samt gemensamma rum för olika aktiviteter. Till föreningen hör också en bad- och båtbrygga i Neglingeviken. Aktiviteter med musik och föredrag anordnas och möjligheter finns att spela biljard, bridge och boule med mera. Bibliotek, gym och motionsrum tillhör anläggningen som omgärdas av ett eget parkområde med gräsmattor, fruktträd och andra planteringar.
Den jubileumsskrift som tagits fram av föreningen har fått text av Tulla Grünberger och illustreras av en tavla av konstnären Nils Sjögren

Marie-Louise Gravestam

SALTSJÖBLADET GRATULERAR

Brf Syrenparken
Anläggningen byggdes: 1979–1982
Föreningen fyller: 40 år
Firar med: Mingel, musik och festmiddag samt visning av bildband
Fastigheten omfattar: 18 400 kvm mark
Antal huskroppar: Sex varav fem för bostäder och en för gemensamma lokaler
Byggnadsarean: är 13 000 kvm varav 10 000 är lägenhetsyta
Alla huskroppar: är sammanlänkade så att man kan gå inomhus mellan dem.
Av föreningens lägenheter: är 14 stycken ettor, 47 tvåor, 75 treor och 14 fyror.
Lägenheterna har: uteplats eller balkong
I huvudbyggnaden: finns två gästrum

 

Jubileumsskrift av Tulla Grünberger
Syrenens historia – en kort presentation

“anskaffa, besitta och förvalta fastigheter avsedda att mot billig ersättning, upplåta till äldre personer som minst 10 år varit bosatta inom Saltsjöbadens församling”. Året var 1947 och initiativet togs av dåvarande kyrkoherden Per Lundberg. Behovet var stort. En insamling startades och kyrkans flitiga syjunta sydde, virkade, stickade, vävde och sålde grytlappar, trasmattor och bonader på samhällets basarer. Konstlotteri anordnades där en av de finaste vinsterna skänktes av Oscar Bergman, Saltsjöbadens välkände konstnär. Det blev en bra utgångspunkt som visade målmedvetenhet och kämpaanda! Men litet mer i kassan var nödvändigt och år 1953 fick man 100 000 kronor av Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön och man såg ljuset i tunneln. Stadsplan & exploateringsavtal, vatten- & avloppsfrågor, byggnadslov mm krävde mycket arbete och engagemang. Och hur skulle det utformas? Arkitektgruppen Forsman & Snellman Arkitektkontor AB ritade och formgav byggnadskomplexet om 150 lägenheter. Hem för Gamla var en realitet!

Men ingen ville ha ett Hem för Gamla!
År 1976 bytte man därför namn till Syrengården. Kvarteret hette sedan tidigare Syrenen. Taklagsfesten hölls den 18 juni 1980 och människor som i många år varit bosatta i Saltsjöbaden fick en underbar plats att bo på när krafterna började avta. Alla lägenheter hade balkong mot söder eller väst. Några hade uteplats med möjlighet att skapa egen terrass och blomstertäppa. Saltsjöbadståget stannade runt knuten och bad- och båtbrygga tillät egna båtar för färd ut på Baggensfjärden. Och maten! Den serverades i egen matsal. Och doktorn kunde man träffa en trappa ned!

Allt är sig likt – nästan!
Vi har kyrkan mitt i byn och K. A. Wallenbergsstatyn i parken intill. Och tåget rullar på. Och vi ser Baggensfjärden (nästan) från vårt fönster. Syrengården heter idag Syrenparken, en bostadsrättsförening som välkomnar alla. Det finns inte längre några åldersgränser (ja man måste vara över 55 år)

Och visst är Syrenparken speciell – en vital plats i ett vitalt samhälle som tog sin början 1889 då Herman af Petersens sålde 1800 tunnland mark till bankdirektör K. A.Wallenberg och Saltsjöbadens köping bildades.

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.