xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Promenaddäck utmed Saltsjöbadsvägen

 

Gångvägen som aldrig blev färdig – nu är bygget igång av ett 185 meter långt trädäck utmed träsket längs Saltsjöbadsvägen.

Det första beslutet om att investera i en gångbana med belysning på Saltsjöbadsvägen för att erbjuda en säkrare gångväg mellan Östervik och Compass sportryttarklubbs ridskola togs av natur- och trafiknämnden i Nacka 2018. Då hade många föräldrar och andra trafikanter på den smala och kvällstid mörka vägsträckan länge stött på och uppmärksammat kommunen på behovet av en säkrare gångväg.
Efter beslutet 2018 dröjde det till slutet av 2021 innan något började hända, men då byggdes en trottoar – på halva delen av sträckan. Trottoaren som byggts på den södra sidan av vägen, från Erstaviksvägen och österut, tog helt sonika …hoppsan, slut i en backe där vägen gör en sväng och sikten är extra dålig.
Orsaken enligt ansvariga på kommunen var att det planerade promenaddäck i trä som skulle ersätta trottoaren resten av sträckan nu plötsligt visade sig kosta för mycket pengar, i alla fall mer än vad man ville lägga på trafikmiljön och gångtrafikanters (i det här fallet oftast flickor på väg till ridskolan) säkerhet. Så det bidde ingen gångbana, mellan backkrönet och Österviks station.

”Ett sorgebarn” kallade en politiker i natur- och trafiknämnden projektet, när ärendet med gångbanan som inte byggdes klar åter var uppe i nämnden i början av 2023. Men då togs (återigen) ett beslut om att investera i ett promenaddäck i trä för att förlänga gångvägen hela sträckan som det var tänkt från början.
Nu är bygget igång sedan en tid och det är en fröjd att se ett trädäck (fast nu i ett klenare utförande än det var tänkt från början) växa fram utmed vägen och träsket. Sträckan är 185 meter och för att ”få till den behövs en gångbro, spång och bro över ett litet vattendrag” enligt nämndens beslut i januari i år.
Det är många som nu håller tummarna för att kommunen ska få till bygget hela vägen den här gången …uppför backen och fram till trottoaren på krönet.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.