xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Nytt liv för Gröna Dalen

Kommunen vill göra Gröna dalen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden centrum till ett attraktivt parkområde för möten, lek och andra aktiviteter.
– Jättetrevligt att kommunen vill satsa på det här, säger Måns Tham, en av arkitekterna bakom många av de idéer som kan komma att förverkligas.

Tips på vad grönområdet skulle kunna användas till har kommit och gått under åren. Ridhus, sporthall, ishall och bostäder är idéer som aldrig förverkligades. Idag finns två bollplaner, kolonilotter och hundrastgårdar i området.
För två år sedan kom arkitekterna Måns Tham och Johan Berg, båda hemmastadda i Fisksätra och Saltsjöbaden, med ett förslag på hur Gröna dalen skulle kunna omvandlas till en grön och välkomnande mötesplats. I deras “Vision Gröna dalen” skulle bebyggelsen i Fisksätra mer självklart knytas ihop med området kring Saltsjöbadens centrum och platsen bli ett ställe där människor kan träffas genom lek, sport, rekreation och möten.

Odlingslotter och lek
I förslaget, som fick politiker och bostads- och villaföreningar att engagera sig positivt, ingår att rensa bort snår och buskage, skapa fler odlingslotter och plats för ett kafé samt mer möjligheter till spontan lek och idrott för både barn och vuxna. En damm och parklek med djur är fler idéer i förslaget för att skapa en välbesökt aktivitetspark, Efter ett politikerinitiativ tidigare i år av Hans Peters (C) har kommunstyrelsen i Nacka beslutat att ta fram ett program för utveckling av platsen där mycket av de båda arkitekternas vision för Gröna dalen kan komma att bilda grund för arbetet.
– Det känns jättetrevligt att kommunen vill utveckla platsen på det här sättet. Nu gäller det för kommunen att fånga upp många av de förhoppningar som finns om Gröna dalen, säger Måns Tham.
Han framhåller också att platsen förutom att förena människor från olika bostadsområden även kan vara en ingångsplats till de stora naturområden som finns i Erstavik.
Text och foto: Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.