xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Mats Gerdau förvillar och bluffar

Replik på Mats Gerdaus debattartikel i Saltsjöbladet nr 9 2020

Nackalistans (NL) insändare i september handlade om att kommunen borde behålla den öppna samlingslokalen i Neglinge som PRO ideellt tagit ansvar för i 30 år. Erik Langby, Gerdaus företrädare fick till en överenskommelse där PRO lämnade sin lokal i gamla Konsumhuset mot att de fick tillgång till nuvarande lokal som ersättning. Kommunen har varit nöjd med verksamheten och har heller inte velat omförhandla hyran under alla år. Plötsligt ger sig Gerdau in i leken och får med sig en majoritet på att göra sig av med lokalen. Trots att antalet seniorer kommer att öka med 50% inom 15 år. Motivet tycks vara ekonomiskt. Gerdau noterar i beslutet i januari ”i rådande ekonomiska läge är det onödigt att lägga resurser på den”. Men ändå stoltserar han med ett rekordstort överskott i år och anser sig kunna sänka skatten med 20 öre nästa år, vilket minskar kommunens intäkter med 65 miljoner. Hur stämmer det?

NL är mycket oroliga för kommunens ekonomi beroende på den nya genomförandeplanen för västra Sicklaön som ersätter den gamla som har visat sig inte fungera trots dopning med statligt coronastöd och försäljning av mark. I längden krävs det mer förebyggande insatser av (där bland annat) civilsamhället där ideella föreningar spelar en viktig roll. Nyligen har SPF visat intresse för att dela lokalen med PRO och fler föreningar har sedan utnyttjat lokalen.

Gerdaus misstänkliggörande av Nackalistan och bluffande är ett typexempel på hur han försöker förvilla och styra över till något annat än vad frågan konkret handlar om. NL är ett oberoende parti. Vi tar ställning utifrån det egna politiska programmet, se nackalistan.se. De viktigaste frågorna handlar om natur och miljö, att behålla områdens karaktär, att inte förtäta för mycket, stödja idrott, kultur och föreningsliv, halvera byggandet totalt samt ha en hållbar ekonomi utan slöseri. Tvärtemot vad Gerdau skriver är vi försiktiga med skattehöjningar och går med på försäljning av mark om det inte inkräktar på orörda och viktiga naturområden och behov av idrottsanläggningar. Vi värnar medborgares inflytande i kommunens planer.

Mikael Carlsson, oppositionsråd, Päivi Dahlin och Carin Larsson, Äldrenämnden, YuSie Rundkvist Chou, Arbets- och företagsnämnden, Bosse Ståldal, Fritidsnämnden.

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.