xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Naturskyddsföreningen i Saltis 50 år

 

Saltsjöbaden Naturskyddsförening, en ideell förening som funnits i över 50 år, har spelat, och spelar, en viktig och positiv roll lokalt. Genom att vara en del av en större organisation, Naturskyddsföreningen, är föreningen också en stark röst i samhället.

Föreningen anordnar natur- och miljöaktiviteter och engagerar sig i olika naturvårdsfrågor och det område kretsen verkar i är Saltsjöbaden inklusive Fisksätra samt delar av Erstavik.
– Genom att vi ingår i en större nationell förening har vi tillgång till råd och hjälp från många experter. Att vi är så pass många gör oss starkare, säger saltsjöbadskretsens ordförande Gudrun Hubendick.
Föreningar som kretsen har samarbete med är den lokala hembygdsföreningen, fiskevårdsföreningen och villaföreningen.
– Vi har en fantastisk natur med tre fina naturreservat plus hela Erstavik, alla med närhet till hav och vatten, och det gäller att ha koll på att naturen bevaras, Det är viktigt att inget sker i strid mot reservatsföreskrifterna. De får inte nonchaleras eller förbigås.

En fråga som är aktuell nu och som föreningen strider för är vad som ska hända med det gamla varvsområdet vid Skutviken.
– Vi anser att arbeten där strider mot föreskrifterna för Skogsö naturreservat och vi kommer fortsätta att driva de frågorna. Exempelvis talas det om 60 parkeringsplatser men det finns inget utrymme för de platserna, säger Gudrun Hubendick.
Hon menar att föreningens uppgift att lyfta frågor som rör natur och miljö i Saltsjöbaden och Fisksätra gör att man måste vara på alerten..
– Man kan alltid kontakta oss om man vet något som är viktigt att bevara i miljön, man behöver inte vara medlem för att ta kontakt och tipsa oss om saker som oroar i närområdet och rör djur och natur.
Föreningen välkomnar också initiativ till utflykter och förslag på aktiviteter.
– Du kanske har något du vill visa och berätta om, då kan vi hjälpa till inom ramen för föreningen, säger Gudrun Hubendick

För barnverksamheten Natursnokarna som startades av dåvarande ordföranden Charlie Wijnbladh tilldelades han Naturskyddsföreningens utmärkelse Silverfalken 2017. Vid två tillfällen under 1990-talet fick föreningen landstingets miljöpris, vilket ledde till att verksamheten spreds till fler och fler kretsar. Och det som från början bara aktiverade barn samlar nu hela familjer.”Jag fick en tankeställare när när en mamma vid ett tillfälle kom fram och undrade varför bara barn fick vara med” berättar Charlie Wijnbladh i ett avsnitt av jubileumsskriften.

– För tillfället har föreningen i Saltsjöbaden ingen verksamhet med ”natursnokare” men vi ger all hjälp till föräldrar som är intresserade och har kurser med utbildning av handledare, säger Gudrun Hubendick.
För den som blir mer nyfiken på föreningens arbete, alla frågor som hanterats för naturens bästa, finns det en samling rubriker till dokument som går att öppna på föreningens hemsida. Ett är föreningens ”Vision för Skutviken – som alternativ till den planerade marinan.


Den innehållsrika jubileumsskriften som gått ut till medlemmarna finns förhoppningsvis på bibliotek och andra platser att ta del av. Den ger insikter om de 50 åren som gått såväl som inspiration inför framtiden. ”Att vara i naturen tillsammans med andra, och lära sig mer om miljöfrågor, är roligt och berikande.”

Marie-Louise Gravestam

 

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.