xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Museifartyget M 20 firade 80 år med besök i Neglinge

 

Den 1:a december kl 15:00 förtöjde fartyget M 20 i Neglinge, Saltsjöbaden. Platsen är Moranviken där Plyms Neglingevarv en gång låg. Här byggdes och sjösattes fartyget den 1 december 1941.
Anders Torelm, ordförande i föreningen M20 berättar minsveparens historia och om jubileet i december.

Minsveparen M 20 byggdes under brinnande världskrig och sjösattes den 1 december 1941 på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. Fartyget är byggt i trä med skrov i hondurasmahogny på stålspant och däck i Oregonpine. Hon ritades av den välkända båtkonstruktören Jac Iversen. M 20 har tjänstgjort till sjöss i många år och firar nu sitt 80-årsjubileum som sjögående museifartyg.

På Neglingevarvet byggdes främst segeljakter och yachter, man var välkänd för sin höga kvalitet. På varvet byggdes även minsveparna M 18 – M 20. Minsveparna byggdes med samma omsorg och kvalité som varvets andra båtar. M 20 och hennes systerbåtar från Neglingevarvet är troligen flottans mest välbyggda båtar och dom håller högsta yachtkvalité. Vid byggnationen var beräknad livslängd 10–15 år med en eventuell förlängning på 10 år, men 2021 fyllde M 20 hela 80 år!

M 20 seglade från hemmahamnen på Djurgården till Neglinge den 1 december i år och förtöja där Neglingevarvet en gång låg. Föreningen M 20 med vänner samlades på platsen där fartyget gick av stapelbädden för 80 år sedan för att minnas, hedra och fira. Fartyget var planerat att fungera i upp till 25 år. Men M 20 är mycket välbyggd och har nu varit sjögående i 80 år. Jubileumsfesten samlade ett 40-tal personer.

Plymblock överlämnades
Förutom styrelse och medlemmar från Föreningen M 20 så deltog både f.d. och nuvarande museichefen på Sjöhistoriska Museet. (Hans-Lennart Ohlsson resp Mats Djurberg). Hedersgäster var de sista ägarna av Neglingevarvet Gerd och Gert Ericsson. Makarna Ericsson höll ett bejublat tal och överlämnade en gåva i form av ett s.k. ”Plym-block”.
Plymblocken tillverkades på Neglingevarvet och är välkända för sitt utsökta hantverk och nästintill outslitliga kvalité. Jubileet firades med en jubileumsmiddag å restaurang ONZO där det bjöds på många hyllningstal till varvet och fartyget M 20.

Kvällen avslutades med ett hejdundrande fyrverkeri. På morgonen den 2:a december låg en tunn is i Moranviken men inget kunde stoppa M 20 som seglade tillbaka i den kalla decembermorgonen genom Baggensstäket till Djurgården.

Boken om båten
Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20 med anledning av fartygets 80-årsjubileum. Läs den spännande historien om den lömska sjöminan och minsveparna som kämpade för att hålla våra farleder öppna under och efter andra världskriget.

Fartyget M 20 har en dramatisk historia, flera fängslande händelser beskrivs i boken:
-Räddningen av danska judar över Öresund år 1943
-Minsvepning efter kriget 1946-1960
-Jakten på främmande ubåtar 1981-82
Boken följer M 20 och de andra M-båtarna på en resa under 80 år från sjösättning ända fram till idag och vänder sig till alla som är marinhistoriskt intresserade, inte bara till de hundratals sjöofficerare och sjömän som tjänstgjort på M-båtarna.
– Boken är rikt illustrerad, inte minst genom många unika bilder från alla år till sjöss. Jag är övertygad om att den kommer ge såväl inspirerande läsning om minsvepningens historia längs svenska kuster liksom ökad förståelse för betydelsen av att det rörliga kulturarvet bevaras för kommande generationer, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

Minsveparen M20 har en 80-årig historia som innefattar bland annat räddningsinsatser av danska judar över Öresund 1943, minsvepning efter kriget sent 1940-tal och deltagande i jakt på främmande ubåtar 1981-82. Foto: C G Wahlin

Unika loggböcker sökbara
Genom ett omfattande arbete har fartyget M 20:s historik kartlagts från byggande och sjösättning genom åttio års till sjöss ända till idag. Samtliga av M 20:s loggböcker i Krigsarkivet från 1941 till 2004 har studerats och digitaliserats. Föreningen M 20 har nu gjort loggböckerna tillgängliga och sökbara på föreningen hemsida: www.minsveparen.se
Varje dag visas en ruta med information: ”M 20 för 80 år sedan”. Allmänheten kan själva söka i loggböckerna för att se var fartyget befann sig ett visst datum och vad fartyget gjorde. Man kan också söka efter namn på besättningsmedlemmar som varit ombord på fartyget. (namnfunktion endast tillgänglig för föreningens medlemmar)

– Det är en stor dag för M 20 när fartyget seglar för att fira sitt 80-års jubileum på platsen för sjösättningen 1941, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20. Förutom att visa upp och fira vårt vackra fartyg har vi nu också dokumenterat hennes spännande historia i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Genom den unika digitaliseringen av loggböckerna tillgängliggör vi historisk information för allmänheten. Vi fortsätter vår satsning på att bevara, nyttja och visa upp vårt gemensamma kulturarv, museifartyget M 20.

Anders Torelm

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.