xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Skolelever får vattenprovsutrustning


Bilden ovan: Rektor Birgitta Wikman, Anki Larsson, årets Rotarypresident som överlämnade ryggsäckarna. Michaela Lavonius från Rotary och de tre biträdande rektorerna Annika Billing, Maria Trygger och Katarina Åkerman Gustafsson samlade på Tapeo i Saltsjöbaden Centrum. Foto: Sten Brattberg

Skolan i Saltsjöbaden får ryggsäckar i gåva från Saltsjöbadens Rotaryklubb, fyllda med utrustning för att ta prov på vattnet i Östersjön och få kunskap om hur omgivningen kan påverka vattenkvaliteten.

Runt 2000 Rotaryklubbar är medlemmar i BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network, ett nätverk där medlemmarna antingen har kust mot Östersjön eller påverkas på andra sätt av innanhavets vattenkvalitet. Michaela Lavonius, som har vad hon känner som ett hedersuppdrag, är östersjöansvarig i Saltsjöbadens Rotaryklubb. Hon har alltid levt och bott vid Östersjökusten, först i Finland och nu i Sverige i Saltsjöbaden. Det var i Finland hon första gången såg ryggsäckar med vattenprovsutrustning delas ut till skolungdomar som ett sätt att ge eleverna faktisk kunskap om hur det står till med havet.

Utrustningen i ryggsäckarna.

Nu har Rotaryklubben i Saltsjöbaden nappat på idén från Finland och skänker fyra ryggsäckar med provtagningsutrustning till skolan i Saltsjöbaden.
– Det känns som en bra start. Britta Wikman som är rektor blev både entusiastisk och glad för att vi tänkte på dem och för oss känns det jättekul att mottagandet är så positivt, säger Michaela Lavonius som sett filmer med skolbarn i Finland som använder utrustningen med små provrör och speciella vätskor för att bland annat mäta salthalten i vattnet.
– Ungdomarna är väldigt entusiastiska och ett krav för arbetet är att vuxna är med och hjälper till. Det känns som en lysande idé att ge eleverna kunskap på det här sättet, och ryggsäckarna kan fyllas på med ny utrustning när den tar slut.
Under pandemin har det varit svårt att verka för Östersjön i större sammanhang men i dagarna ska hon delta i en konferens som arrangerats av Samfundet Sverige Finland.
– Konferensen är på Skansen där vi besöker forskningscentret Baltic Sea Science Center med mycket information och stora bassänger med östersjövatten och levande fisk. Det vi gör lokalt är en droppe i havet men att skolungdomar får uppleva konkret hur vattenkvaliteten påverkas av omgivningen är ett viktigt steg, säger Michaela Lavonius.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.