xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Saltisbadet behöver stöd

Den ekonomiska situationen för Saltsjöbadens Friluftsbad, Saltisbadet kallat av de flesta, är bekymmersam. ”Badet är en viktig del av Nackas identitet och attraktionskraft” menar föreningen bakom verksamheten.

Föreningen som äger badet och ansvarar för drift och underhåll har i dagarna formulerat ett brev som ska skickas ut till föreningens medlemmar och spridas i sociala medier och på andra sätt under våren.
Förhoppningen är att personer eller företag är villiga att bidra med pengar så att ”badet kan finnas kvar som en oas i Saltsjöbaden. Vi är tacksamma för allt ekonomiskt stöd vi kan få för den ideella verksamhet vi bedriver i syfte att bevara badet och en livaktig badkultur”, skriver föreningens styrelse i det som de kallar ett ”tiggarbrev”.

Rustats senaste åren
Badhusen är numera byggnadsminnesförklarade och arbeten som behöver göras hela tiden måste ske efter omständliga regler från länsstyrelsen. De senaste åren har Dambadet rustats på olika sätt. Bland annat har byggnaden rätats upp och stabiliserats efter att ha varit på väg att “tippa” och både invändig och utvändig målning av väggar och träpaneler har gjorts.
– Det mesta är färdigt och allt kommer att vara klart när Dambadet och hela anläggningen öppnar den 16 maj. I och med byggnadsminnesförklaringen får vi pengar från länsstyrelsen. För renoveringen av Dambadet har vi fått 40 procent av kostnaden i bidrag från länsstyrelsen, men det innebär också mycket pekfingrar från deras sida, säger Carina Bjurström från badets styrelse där alla arbetar helt ideellt.
Men mer måste göras framöver.
– Allt som har med säkerhet att göra är väldigt viktigt. Brandmyndigheten vill att vi gör en nödutgång till på Dambadet och på Herrbadet är det framförallt taket, som läcker på vissa ställen, som måste åtgärdas. Vad det kommer att kosta vet vi inte och länsantikvarien måste alltid kontaktas innan den typen av arbeten utförs.
Gudrun Söderberg som också är engagerad i badets styrelse berättar att föreningen gått med i ett nätverk för den här typen av gamla kallbadhus.
– Det är alldeles nytt för oss men där hoppas vi kunna ta del av tips och råd och olika sätt för den här typen av bad att peppa varandra. Det finns bad som har kommunalt stöd, men vi får inga bidrag från kommunen.

Kostar stora pengar
Ny sand behövs varje år och inför den kommande säsongen ska en stor sönderblåst markis ersättas. Ännu en stor tall har blåst omkull och dragit med sig ledningar, det ska också åtgärdas och kostar pengar. I brevet som ska skickas ut hoppas föreningen att många vill bli “badhjältar” och stödja verksamheten på det kulturhistoriskt intressanta badet med bidrag.
Carina Bjurström och Gudrun Söderberg framhåller också att det viktigaste är att folk går dit och badar. Och att fler blir medlemmar i föreningen.
– En bra sommar, med fint badväder, räcker intäkterna från medlemsavgifter och entréavgifter till lön för badmästare och sommarjobbande ungdomar, löpande driftskostnader och avsättning till vår renoveringsfond. En dålig sommar, som 2019, räcker inte pengarna, säger Gudrun Söderberg.
Text & Foto: Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.