Renare vatten i Långsjön och i Neglingemaren

Annons

En testanläggning för regnbäddar ska byggas på Värmdövägen. Om resultatet blir gott kan det bli vägledande för regnbäddar i hela kommunen.

Det är tack vare projektpengar från Naturvårdsverket som Nacka kommun har möjlighet att utvecka en ny teknik för att ta hand om och rena dagvatten innan föroreningar rinner ut i vattendrag och sjöar och kuster.
En testanläggning på Värmdövägen vid Saltsjöbadsleden ska ta hand om dagvatten innan det rinner vidare till Långsjön och så småningom hamnar i Skurusundet.

Bättre luftkvalitet
Men det är inte bara för vattendragen som projektet är viktigt i miljösammanhang. Det är även positivt för den lokala miljön tack vare träden som planteras i regnbädden. De olika trädarter som planteras är trädhassel och silveroxel.
– Med fler träd får vi bättre luftkvalitet. De dämpar buller och ger skugga på sommaren. Människor och djur trivs bättre när det finns grönska, säger Agata Wehlin, dagvattenspecialist på Nacka kommun.

Allé längs Värmdövägen
Träden kommer att bilda en allé längs hela Värmdövägen. Regnbäddarna på Värmdövägen byggs nu i början av året och i vår ska prover kunna tas.
Nacka kommun och Nacka vatten och avfall delar på Naturvårdsverkets projektbidrag på 13 miljoner kronor.
Pengarna ska bland annat gå till testanläggningen på Värmdövägen för renare vatten i Långsjön och en ny dagvattendamm vid Neglingemaren i Saltsjöbaden.
Marie-Louise Gravestam