xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Neglingebron behöver inte stängas för renovering

 

Nya undersökningar har visat att Neglingebron inte behöver den stora renovering som Nacka kommun planerade att göra.

Den nya utredning som gjorts betyder att endast mindre arbeten för att åtgärda bron behöver göras och bron kommer inte, som det tidigare sagt, stängas för trafik när dessa arbeten utförs och bron kan hållas öppen för alla trafikslag.
Eftersom handlingar saknats i kommunens arkiv med detaljer för hur broreparationen på 1980-talet gjordes, fanns misstankar om att själva brobaneplattan behövde förstärkas. Men vid närmare undersökning med borrprover nu i november upptäcktes att broplattan ersatts helt när bron breddades under 1980-talet. Det visade sig att det gjorts med mer modern teknik än den som användes på 1930-talet när spårbron för Saltsjöbanan kompletterades med en kommunal vägbro.
– Dagens vägbro uppfyller därmed kommunens krav på bärighet för att tunga transporter och ersättningstrafik för Saltsjöbanan kan köra på bron även i framtiden, säger nu Kristina Petterqvist, enhetschef offentlig miljö, Nacka kommun och enligt henne är det inte längre aktuellt med en förstärkning av bron.

De behov som kvarstår av mindre renoveringsarbeten på Neglingebron är planerade till hösten/vintern 2023 och bron ska hållas öppen för trafik under arbetet, med endast en mindre påverkan på trafiken på och under bron.
De bussar som kommer att ersätta Saltsjöbanan på grund av olika arbeten på banan under 2023 och en del av 2024 ska kunna köra på bron under hela arbetsperioden.
Kommen ska nu skapa ett bra underlag som visar vad som gjorts på bron för att underlätta framtida förvaltning, Kristina Petterqvist framhåller att om rutinmässiga underhållsarbeten genomförs beräknar kommunen att bron håller 50-80 år till.
Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.