Långsjöns belysning kan anpassas till naturen

Annons

Bilden ovan: Promenadslingan på 1,8 kilometer runt Långsjön i Saltsjö-Duvnäs är en av Nackas Lugna promenader. Det är gott om bänkar längs stigen och det går att gå både med barnvagn och rullator på den iordninggjorda stigen. En belysning anpassad för platsen skulle öka bland annat öka tryggheten anser kommunen.

 

En belysning vid stigen i Långsjöns naturreservat i Saltsjö-Duvnäs ska anpassas med en färgtemperatur som ger minimal påverkan på djurlivet.

Det framhåller natur- och trafiknämnden i Nacka i ett yrkande till mark- och miljödomstolen om länsstyrelsens nej till att sätta upp belysning i naturreservatet. Kommunen vill att domstolen ska ändra länsstyrelsens beslut och fastställa en tidigare beslutad dispens för att iordningställa belysning kring Lugna promenaden i Långsjöns naturreservat. Ett beslut som överklagades på grund av den påverkan som en belysning skulle kunna ha på växt- och djurliv.

Stigen runt Långsjön används flitigt av alla åldrar och fungerar också som motionsslinga. Norr om sjön går stigen förbi Långsjöbadet som är en kommunal badplats.

Men genom att använda teknik som finns med rörelsesensorer och ljus i rätt färgtemperatur menar kommunen att den minimala påverkan ljuset kan ha inte strider mot naturreservatets föreskrifter. Belysningen är tvärtom i enlighet med ett av naturreservatets syften som är att utveckla områdets användning för rekreation och naturupplevelser.

Att anlägga belysning vid Lugna promenaden är ett angeläget intresse och skyddet för växt- och djurlivet kan till det mesta upprätthållas, menar natur- och trafiknämnden.

Text & Foto: Marie-Louise Gravestam

Annons