Konst med identitet

Skulptören Peter Linde, Saltsjöbaden, är en av två konstnärer som har utsmyckat det nya bostadsområdet Tollare. Hans symboliska nypon är gjutna i brons och resta på två kolonner vid kajen.

– Bronset överlever fem tusen år, säger Cilla Jahn, vars konstprogram för området nu ”äntligen” är på plats.
Det nya bostadsområdet Tollare i Saltsjö-Boo klättrar från södra sidan av Lännerstasundets strand och högt upp på berget. Där låg Tollare pappersbruk, i drift från 1920-talet till 1960. Många minns industribyggnaden i rött tegel i sydsluttningen snett mitt emot Fisksätra.
Från början var Tollare ett litet torp. Det omnämns i en köpehandling från 1403, då Jöns Pedersson köpte torpet. Ungefär 100 år senare kom egendomen att tillfalla amiral Jacob Bagge då han blev ägare till Boo Gård vars mark sträckte sig längs med hela Lännerstasundet.

Nypon finns i olika former, Peter Lindes skulpturer är gjutna på anrika Herman Bergmans gjuteri i Stockholm.

Konst skapar identitet
Konsten i bostadsområdet Tollare där uppåt tre tusen personer kan komma att bo har tagits fram för att skapa gemenskap och identitet för de boende.
– Det har gått 10 år sedan mitt konstprogram blev antaget av NCC, nuvarande Bonava. Allting började med en idé, berättar Cilla Jahn, nackabo och konstregissör (med uppförandet av Millesstatyn i Nacka strand och mycket annat på meritlistan).
Hennes konsttema för området bygger på torpet från 1403 där det fanns en täppa med rotfrukter och fruktträd och får och getter i hushållet. Runt torpet växte nyponrosor, en medicinalväxt.

Markusplatsen i Venedig var en inspirationskälla. I Tollare bär kolonner upp saltsjöbadskonstnären Peter Lindes skulpturala bronsnypon.

Nordiskt Venedig
Jöns Pedersson hedras med Aline Magnussons skulpturgrupp av får, nära skola och förskola finns en killing och getter och fåren sprider sig ner mot kajen där två kolonner i modern tappning rests vid vattnet.
– Ett nordiskt Venedig i Nacka, säger Cilla Jahn och anspelar på sin inspirationskälla från Markusplatsen där kolonnerna bär på ett lejon och en helgonfigur. I Tollare pryds pelarna av Peter Lindes symboliska nypon gjutna i brons.
– Nyponrosen är den vanligaste vildväxande rosarten i Sverige och nyponet står för fortsatt liv och ger oss den kraft vi behöver. Det är rikt på C-vitamin och i nyponet finns ett helt samhälle av frön. En symbol för alla familjer och individer som bor i Tollare.

Marie-Louise Gravestam