Kan bli föreningslokal

Genom ett politikerinitiativ vill Socialdemokraterna i Nacka utreda förutsättningarna för för kommunen att ta över ansvaret för Igelboda stationshus.

På så sätt skulle man slå två flugor i en smäll. Dels ta vara på de kulturvärden som utgör Nackas karaktär dels kunna erbjuda lokaler för föreningslivet, menar Khashayar Farmanbar (S) som i ett politikerinitiativ yrkar att kommunen utreder möjligheterna att köpa in och renovera stationshuset och göra om det till en föreningslokal.

En win-win situation
– Att erbjuda lokaler som föreningarna kan hyra skulle innebära en win-win. Den här vackra Q-märkta lokalen har ett utmärkt läge och kan efter anpassning ge stort värde för föreningarna och civilsamhället, framhåller Farmanbar som anser att allianspartierna skadat förutsättningen för flera föreningar genom att säga upp den lokal som PRO hade tillgång till i Saltsjöbaden samtidigt som Folkets Hus i Fisksätra flyttats och fått mindre lokaler.

Marie-Louise Gravestam