Ja till bostäder i Neglinge Center

 

Detaljplanen för området med Neglinge Center på Vikingavägen 17, Baggensudden, kan komma att tillåta bostäder i en del av de befintliga byggnaderna.

Frågan om att bygga om kontorshusen eller delar av kontorshusen till bostadslägenheter har varit uppe på bordet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden tidigare, senaste gången var 2019.. Vid nämndens senaste möte kom ärendet åter upp och denna gång gavs grönt ljus för att upprätta förslag till ny detaljplan på en begäran från fastighetsägaren. Syftet är att göra det möjligt att omvandla ytor i hus där det idag finns kontor och olika verksamheter till bostäder.
Förslag till detaljplan ska upprättas av planenheten på Nacka kommun och planarbetet bekostas av fastighetsägaren.
MLG