xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Da Vinciskolan öppnar förskola i Fisksätra entré

 

Da Vinciskolan har tecknat avtal med Stena Fastigheter för att hyra nya lokaler för Gröna Dalens förskola i Fisksätra entré, där förskolan ska starta verksamhet i samma hus som ett nytt äldreboende.

En ny förskola ingår i planeringen av Stena Fastigheters utbyggnad av ytterligare bostäder i Fisksätra. På platsen som idag är parkering på norra sidan av Fisksätra planerar Stena att bygga såväl hyres- som bostadsrätter. Huset vid Fisksätravägen där den nya förskolan ska ligga kommer även att rymma ett äldreboende som ska drivas av stiftelsen Blomsterfonden.
Avtalet med Da Vinciskolan om en ny förskola handlar om lokaler på cirka 950 kvadratmeter med fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolans gård ska få ett skyddat läge mellan den nya och den äldre bebyggelsen i Fisksätra.

Enligt Stena Fastigheter ska den nya förskolan på Fisksätravägen nära Braxenparken vara klar att öppna vid årsskiftet 2024/2025.
– Sedan tidigare har vi uppmärksammat hur viktigt det är med bra förskolor och skolor för en välmående stadsdel, säger Maria Säterdal, fastighetschef.
Stena har tidigare byggt om och etablerat ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som driver en skola i Fisksätra för elever i F-klass till årskurs 9.
– Därför känns det nu väldigt bra att få kroka arm med Da Vinciskolan som tar hand om de mindre barnen. Att du kan få en trygg, trivsam och lärande uppväxt inom Fisksätras kvarter, säger Maria Säterdal.

Da Vinciskolan som kommer att hyra lokalerna av Stena ser fram emot etableringen i Fisksätra entré, som området kallas där de nya husen med bostäder och Da Vincis förskola Gröna Dalen ska uppföras.
– Det ligger helt i linje med Da Vinciskolans vision om att vara en dynamisk utbildare av morgondagens innovatörer samt vår mission om självständiga barn rustade för livet, säger Niklas Bjerén, tf vd/rektor på Da Vinciskolan.
2024 ska förskolan Gröna Dalen flytta in i de nybyggda lokalerna i Fisksätra entré. Förskolan fanns tidigare på Igelbodaskolans område och huserar nu sedan i augusti i år i tillfälliga lokaler på Fidravägen 1 där först Alléskolan och senast Akademiska skolan hade verksamhet.

Marie-Louise Gravestam

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.