Centrumets nya ägare tänker inte riva byggnaden

Annons

Saltsjöbadens centrums nya ägare Grandholm Fastigheter vill fortsätta det utvecklingsarbete som tidigare ägaren påbörjat och som har handlat om att skapa byggrätter för nya bostäder i anslutning till köpcentrumet.
– Vi fick veta att centrumet inte ska rivas, säger Annika Hellman som tillsammans med andra affärsidkare just har träffat den nya ägarens förvaltare.

Under 2019 startade NREP arbetet med att sälja Saltsjöbaden centrum och man fick flera intressanta bud. Grandholm fastigheter la det högsta budet och avtalet blev klart i juli 2019. Hyresgästerna i centrumet informerades om förändringen i samband med att överlämningen till nya ägaren blev klar den 16 januari.
Annika Hellman är handlare i Saltsjöbaden Centrum och driver Saltsjöbadens bokhandel.
– Jag upplever att NREP har varit en bra ägare, både med kommunikation och bra stöd mot oss handlare. Jag hoppas att de nya ägarna arbetar för att få fler kunder till centrum vilket är det absolut viktigaste för att vi ska kunna vara kvar. Det är också viktigt att alla lokaler är fulla i centrum, det drar kunder. Så en viktig del är att de nya ägarna hjälper mindre företag att kunna etablera sig snabbt, smidigt och enkelt, säger hon.
Grandholm Fastigheter kommer att fortsätta det utvecklingsarbete som NREP har påbörjat med fokus på att skapa bostadsrätter i området. Grandholm har sedan tidigare utvecklat Salem Centrum med bostadsrätter och vård.
Grandholms ägare Anders Åström har varit i Saltsjöbadens centrum vid flera tillfällen och han ser det som en attraktiv och jättebra plats med bra framtida möjligheter till förbättring. Framtiden för centrum med nödvändighetshandel, mat och service är god som han ser det och en typ av verksamhet som kan utvecklas på olika sätt.
– Vi är intresserade av att jobba för att utveckla centrumfastigheten i Saltsjöbaden och för vår del handlar det i första hand om marken som är parkering idag och som tillhör centrumet. Den marken är intressant för oss, säger han.

Mindre byggplaner än förut
Han vill inte säga något konkret om planerna för framtiden och byggnation av nya bostäder men tror att en ny plan för centrumet och ny bostadsbebyggelse kommer att vara mindre omfattande och inte lika kontroversiell som de planer som presenterades för saltsjöbadsborna av kommunen för några år sedan. Idéer som mötte stora protester och sedan drogs tillbaka eller möjligtvis lades på is av politikerna i Nacka.
Ny förvaltare för Saltsjöbaden Centrum är Paliros AB och förra veckan träffade de för första gången hyresgästerna i Saltsjöbadens centrum. Enligt Annika Hellman var det stor uppslutning på mötet.
– De flesta av oss affärsinnehavare i centrumet var där och vi kunde framföra våra synpunkter. De lyssnade men hade inga svar i dagsläget mer än att höra på det vi ville prata om. Det var ju ett första möte där personal från förvaltaren presenterade sig så vi fick inte veta något speciellt förutom en sak. Det är att centrumet inte ska rivas, säger Annika Hellman.
Johan Eriksson
Marie-Louise Gravestam

Annons